Diensten

zondag 24 maart 10:00 uur
Drs Erik Idema (3e 40-dagentijd)
Collecten: Kerk in Actie en Eredienst
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant --> Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Op verhaal komen
week 1 resize
toelichting van de Liturgische Vormgroep bij de schikking voor de Veertigdagentijd
Hier geeft de Vormgroep weer wat ons inspireerde bij het maken van de Liturgische Schikking voor de komende Veertigdagentijd.
Aan de hand van teksten en verhalen uit de bijbel volgens het leesrooster - dit keer aangevuld met vertellingen en beschrijvingen uit de Rebible* - ontstaan bij ons verhalen om op verhaal te komen. 

Lees meer...

Vrijwilligersavond
Vrijdag 22 maart is om 20:00 uur in de Eshof de voorstelling “De stem van Zand” te zien.
Het verhaal van Izaäk en Rebekka: Izaäk en Rebekka zijn oud. Elke ochtend begint met aankleden. Flarden van herinneringen en emoties komen bij Izaäk op en Rebecca rijgt ze tot het verhaal van hun leven. In een voorstelling met vertelling, liedjes, muziek en spel laten David Gast en Joyce Schoon, Izaäk en Rebekka tot leven komen en worden hun vragen en emoties herkenbaar voor mensen van nu.
Alle vrijwilligers hebben een uitnodiging ontvangen. U nog niet? Neem dan even contact op met Lieske Duim-0644296945.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! Zij betalen 5 euro bij binnenkomst.

Lees meer...

Samen op weg naar Pasen
Zondag 31 maart in de Eshof en het Pauluscentrum
aankondiging
Op zondag 31 maart is het 'zondag laetare': verheug je! naar Jesaja 66,10: "Verheug je, Jeruzalem!" We kijken vooruit naar het Paasfeest. Even licht het paars van de Veertigdagentijd op en wordt roze.
We vieren deze zondag gezamenlijk als Paulusgemeenschap en Eshofgemeente, dubbel feest dus. En na afloop van kerkdienst en koffie maken we er een driedubbel feest van. Er zullen verschillende workshops zijn in de beide kerkgebouwen en tussendoor eten we samen een boterham.
 
Waarom dit alles?

Lees meer...

Eshof stilte 29 dec. 2018 4
De Vier Jaargetijden, een maand later…
Een maand later, een mooi moment om op de website terug te kijken op -De Dag van Stilte- op 29 december 2018.
Drie maanden daarvoor begon de Vormgroep aan haar voorbereidingen voor deze dag. In die maanden werden er contacten gelegd met kunstenaars, muzikanten en technische en bouwkundige ondersteuners en vrijwilligers. Voor het verzamelen van ideeën en materialen werd er gestruind in tuinen, in het bos, bij kwekerijen, bloemisten, bouwmarkten, tuincentra, en hoveniers.  

Lees meer...

Redactie voor de website
Wilt u een bericht plaatsen op de website van de Eshof, maar weet u niet goed hoe u dat moet doen? Wij zijn graag bereid u hiermee te helpen.
U kunt dan contact opnemen met
   Max de Vries of Inge Pie
In Memoriam Dr. Henk Vreekamp
In de ochtend van maandag 29 februari 2016 twitterde Henk Vreekamp: "De laatste dag van het jaar vandaag. Morgen is het nieuwjaarsdag. Een nieuwe lente en een nieuw geluid." .
's Middags is hij in zijn woonplaats Epe, als gevolg van een noodlottig ongeval, overleden. Hoe kwetsbaar en broos is een mensenleven!
 
Onze gedachten en ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Marjo, de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. Moge de Eeuwige hen troost geven en hen nabij zijn in het gemis.

Lees meer...