Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
Ds. Ellie Boot + Linda de Wals; oecumenische dienst in het Pauluscentrum
Collecten: Geen
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant --> Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
"Daar plukken de boeren de vruchten van" - Solidaridad
2015 11 22 solidaridad
Op zondag 22 november zijn we als Eshofgemeente te gast in het Pauluscentrum. In een oecumenische viering zijn we solidair met boeren in Latijns-Amerika en andere werelddelen. Zij verbouwen de mango's en bananen die wij eten. Vaak gebeurt dat onder slechte omstandigheden en voor weinig loon. Solidaridad helpt de boeren de productie duurzaam te maken en te verbeteren.
De kerkdienst begint om 10.00 uur. Na afloop zijn er Fair Trade-producten te koop.