Diensten

zondag 18 februari 10:00 uur
Ds J Esveldt (Nijkerk)
m.m.v. de Cantorij.
Collecten: Kerk in Actie 40 dagen tijd, Vorming & Toerusting
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant     →Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Ontdek de monnik in jezelf -
donderdag 25 januari, 20.00-22.00 uur, de Eshof
2018 01 25 leo fijenWie in deze tijd van drukte en hectiek de weg naar de bron wil blijven vinden, moet durven wegtrekken uit de eindigheid van werk en alledaags gedoe en op zoek gaan naar de oneindige ruimte van de ziel. Alleen daar is de bron te vinden die nieuwe energie en bezieling geeft.
Leo Fijen, tv-presentator van onder andere Geloofsgesprek op zondagmorgen, komt naar Hoevelaken om die weg te schetsen en doet dat aan de hand van concrete wegwijzers. Hij bouwt samen met de aanwezigen een denkbeeldig huis en verbindt de onderdelen van het huis met waarden als stilte, wachten, tijd maken, leren buigen en tenslotte doordringen tot in je eigen ziel.
Wie de monnik in de eigen ziel wil ontdekken, moet wegtrekken uit de drukte, een huis bouwen in zijn of haar hart en op zoek gaan naar de oneindige ruimte. Daar stroomt de bron. Maar op de weg naar de bron is het goed om stil te zijn, te durven wachten, tijd te maken en te leren buigen.
Leo Fijen verbindt deze waarden met inspirerende verhalen en schetst zo een weg naar nieuwe bezieling. Ontdek de monnik in jezelf is de weg naar de nieuwe vrijheid, door de ogen van Leo Fijen die zijn kloosterervaringen wil delen met ieder van ons.
Leo Fijen is historicus, journalist, hoofd van de omroep RKK en directeur van uitgeverij Adveniat.
Datum en tijd: Donderdag 25 januari 2018, 20.00 – 22.00 uur
Plaats:            de Eshof
Leiding:          Leo Fijen
Deelname:      € 5,00