Diensten

zondag 24 maart 10:00 uur
Drs Erik Idema (3e 40-dagentijd)
Collecten: Kerk in Actie en Eredienst
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant --> Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Samen op weg naar Pasen
Zondag 31 maart in de Eshof en het Pauluscentrum
aankondiging
Op zondag 31 maart is het 'zondag laetare': verheug je! naar Jesaja 66,10: "Verheug je, Jeruzalem!" We kijken vooruit naar het Paasfeest. Even licht het paars van de Veertigdagentijd op en wordt roze.
We vieren deze zondag gezamenlijk als Paulusgemeenschap en Eshofgemeente, dubbel feest dus. En na afloop van kerkdienst en koffie maken we er een driedubbel feest van. Er zullen verschillende workshops zijn in de beide kerkgebouwen en tussendoor eten we samen een boterham.
 
Waarom dit alles?
Als we toeleven naar het Kerstfeest, is er vaak van alles aan de hand. Een kerstmiddag. Een samenzang. Allerlei kerstvieringen. En als we toeleven naar Pasen? Dan is dat alles veel kariger. De commercie speelt in op het naderende Paasfeest door chocolade eieren, paasbroden en krulwilgtakken te verkopen, maar weten we nog waar het met Pasen om gaat? Pasen komt er vaak bekaaid af, terwijl het toch het hoogfeest is van de kerk.
 
Daarom gaan we op zondag 31 maart 'samen op weg naar Pasen'. Met iedereen die mee wil, van binnen en van buiten onze kerkgemeenschappen. Je kunt bijvoorbeeld een workshop 'paasstuk maken' doen onder leiding van Vera de Boer. Of luisteren naar een verhaal over en muziek uit de Matthäus Passion door Rudi Coppoolse en de Cantorij. Cees Otte gaat met je aan de gang om je eigen icoon te schilderen. Stichting Historisch Hoeflake neemt ons mee met een expositie 'Kerkenpad in Hoevelaken'. Kinderen maken vliegers met Lieske Duim en Bert den Uijl. Jongeren gaan leren Vloggen. En zo is er nog meer.
 
Je kunt kiezen naar welke workshop je wilt gaan en op welk moment je aan wilt haken: 's morgens om 10 uur (en dan de viering meevieren), of op een later moment.
Meer informatie over de diverse workshops vind je in de posters onderaan het artikel.
 
De eerste workshopronde start om 11.40 uur, aansluitend aan de koffie. Na een uur staat er een lunchbuffet voor ons klaar, samengesteld uit eenvoudig en goed eten. Om ongeveer 13.35 uur start de tweede workshopronde. Wie wil, kan daarna nog een drankje drinken.
Ook wie liever de tijd gebruikt om met iemand bij te praten, kan daarvoor kiezen.
 
Zo willen we met inhoudelijk boeiende en verrijkende workshops gezamenlijk de weg naar Pasen gaan. In de komende weken zul je gelegenheid krijgen je op te geven voor de workshops en/of het eten. Houd daarvoor de publicaties in het Pauluscentrum en/of de Eshof in de gaten.
 
We hopen op een vrolijke, verheugende 'zondag laetare'. Van harte welkom!
 
Namens de organisatie,
Diana Kneppers-Doornekamp
 
Aanmelden voor de workshops en/of het eten kan via:
 
Poster 1 Large
POSTER 2 Large
Poster 3 Large