Diensten

zondag 24 maart 10:00 uur
Drs Erik Idema (3e 40-dagentijd)
Collecten: Kerk in Actie en Eredienst
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant --> Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Vrijwilligersavond
Vrijdag 22 maart is om 20:00 uur in de Eshof de voorstelling “De stem van Zand” te zien.
Het verhaal van Izaäk en Rebekka: Izaäk en Rebekka zijn oud. Elke ochtend begint met aankleden. Flarden van herinneringen en emoties komen bij Izaäk op en Rebecca rijgt ze tot het verhaal van hun leven. In een voorstelling met vertelling, liedjes, muziek en spel laten David Gast en Joyce Schoon, Izaäk en Rebekka tot leven komen en worden hun vragen en emoties herkenbaar voor mensen van nu.
Alle vrijwilligers hebben een uitnodiging ontvangen. U nog niet? Neem dan even contact op met Lieske Duim-0644296945.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! Zij betalen 5 euro bij binnenkomst.
 vrijwilliger11