Vorming en toerusting 2018-2019

 
Het programma van Vorming en Toerusting voor het nieuwe seizoen heeft u hier in handen. Wij als commissie denken dat we een grote variatie aan interessante onderwerpen aanbieden en hopen u daarmee enthousiast te maken.
U treft bekende namen aan, nieuwe namen, een prachtige film. Er wordt dit jaar veel gewandeld en gedeeld.
 
Voor de brochure en aanmelden 2018-2019: klik hier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engelen in de kunst
maandag 19 november 2018, 20.00 – 22.00 uur
20181119 GEngelen illustratie Chagallp
Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer.
 
Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards.
In verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol.
 
In de voordracht ‘Engelen in de kunst’ volgen we engelen in sleutelverhalen van de Schrift. In het eerste testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja.
In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van godswege zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf. Bij al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst.
 
Daarnaast zien we moderne kunstenaars als Paul Klee, Marc Chagall, Hendrik Werkman, die hun eigen visie op engelen vorm geven.
Bij enkele kunstwerken staan we langer stil: wat roept deze verbeelding bij jou op?
In de wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben.
 
Datum en tijd: maandag 19 november 2018, 20.00 – 22.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Ben Pieper
Deelname: € 5,00