Diensten

zondag 27 januari 10:00 uur
Ds Rob Visser, Amsterdam
Collecten: JOP Jeugdwerk en Onderhoud gebouw
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant     →Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
 
Weblinks
We vinden regelmatig leuke websites op het internet en om u daarvan te laten meegenieten, plaatsen we de links naar die websites hier. Meer info verschijnt bij "mouse-over" of "vinger-aanraking".
 
{slider=Algemeen (15)}
{/slider}

{slider=Diaconie en ZWO (4)}
{/slider}

{slider=Kerken in de omgeving (2)}
{/slider}

{slider=Kunst en Literatuur (6)}
{/slider}

{slider=Rondom de Bijbel (10)}
{/slider}

{slider=Landelijke Organen (2)}
{/slider}

{slider=Pastorale Zorg (2)}
{/slider}

{slider=Jeugd (6)}
{/slider}

{slider=Oecumene (5)}
{/slider}

{slider=Geloofsopvoeding (5)}
{/slider}

{slider=Tijdschriften (9)}
{/slider}

{slider=Liturgie (3)}
{/slider}

{slider=Theologie (5)}
{/slider}

{slider=Muziek (5)}
{/slider}