ZWO

Belangrijk (tik aan)

Predikant     →Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
ZWO - Wat is dat??
De letters staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
ZWO
 
Al jaren functioneert een werkgroep onder die naam in de Eshof, die o.a. het volgende beoogt:
 
  • Wij willen als kerk een gemeente zijn, die laat zien dat Gods liefde in Jezus Christus werkelijkheid is geworden. Concreet betekent dat wij ons in woord en daad moeten inzetten voor armen en machtelozen.
  • Wij willen onze gemeente informeren over en bewust maken van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Dit gebeurt meestal door concrete acties.
 
Aan het begin van het jaar vragen wij een vrijwillige bijdrage en met dat geld proberen we een aantal concrete doelen te steunen.
 
Aan het begin van het jaar vragen wij een vrijwillige bijdrage en met dat geld proberen we een aantal concrete doelen te steunen.
 
Een paar voorbeelden:
  • Mede door de ZWO kreeg het project Grace Home gestalte en wordt financieel gesteund. Ook de doos in de kerk is voor dat doel bestemd. Leden van onze werkgroep doen mee aan informatiebijeenkomsten.
  • Daarnaast doen we mee aan projecten van Kerk in Actie, zoals de projecten in de 40-dagentijd. Een vast onderdeel is altijd het organiseren van de actie Solidaridad.
  • We gaven geld aan het project “Noi si Voi”, dat voor licht verstandelijk gehandicapten een andere woonvorm ontwikkelt in Roemenië.
Verder proberen we in te spelen op concrete zaken, die zich voordoen.
 
 425KleinVoorWeb
Onze werkgroep wordt gevormd door 5 enthousiaste mensen en we vergaderen gemiddeld 1 x per maand.
Hebt u vragen, dan kunt u zich altijd laten informeren bij een van de leden.
 
De ZWO-werkgroep (v.l.n.r.):
Willemien van Putten, Jan Baas, Tineke Wassink, Nelly Clement, Jan v.d.Kuilen, Wim van Vliet.