Diensten

zondag 20 oktober 10:00 uur
Ds. Rene Rosmolen, Hoogland
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Eredienst
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Begroting 2020
EshofNieuwKl
De begroting voor 2020 van de Eshof is in concept gereed. U als gemeente kunt hierop binnen 14 dagen uw reactie geven via de scriba (Jan Hofman). De begroting is in te zien via de website onder de tab ANBI.
  
Als u het document niet kunt inzien, kunt u via de scriba (Jan Hofman) een exemplaar opvragen. 
Bedoeling is dat de begroting zal worden vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 24 oktober 2019.
All4Uganda logo
"Deze reis is onderdeel van het driejarig project van de Eshof. "
  
Op vrijdag 27 september vroeg in de morgen is de groep in Hoevelaken op de trein gestapt.
  
Volg onze reizigers. Klik hier
Plaatselijke regeling
Hieronder vindt u de "Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken" die op 5 september 2019 in de kerkenraad is besproken.
EshofNieuwKl
  
Gemeenteleden kunnen hierop binnen 14 dagen hun reactie geven via de scriba.
  
Bedoeling is dat de plaatselijke regeling na verwerking van de reacties uit de gemeente zal worden vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 24 oktober 2019.
Documenten:
Bewaar het bestand plaatselijke regeling 2019 pkn definitief final v2avg.pdfPlaatselijke regeling
Brochure V & T 2019 - 2020
Alles heeft zijn tijd. Alles heeft zijn tijd. Wij hopen dat u tijd heeft om te genieten van het prachtige programma dat de commissie Vorming en Toerusting voor u heeft samengesteld. Interessante lezingen over duurzaamheid, Jona, oudtestamentische vrouwen, kunstexposities, een vlogworkshop, de musical Jozef en een prachtige reis naar Italië. Het is zomaar een greep uit het fantastische aanbod voor dit seizoen.e kerkenraadsvergadering is openbaar voor alle gemeenteleden. U bent van harte welkom.
Om uzelf alvast voor te bereiden hierbij de agenda.

Lees meer...

windesheim
Werk maken van je inspiratie
“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van”, dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Lees meer...

Op verhaal komen
toelichting van de Liturgische Vormgroep bij de schikking voor de Veertigdagentijd
 
 week 6 detail
 
en zij spreidden hun mantels voor hem uit.
     

Lees meer...