Diensten

zondag 27 november 10:00 uur
ds.Marian van Giezen, Houten/Advent I
Collecten: Stichting Moederzorg en Bries

17:00 uur
Cees Otte en Dinie Jager
Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 47 – 25 november 2022
 
Beste mensen, 
 
Het is zondag alweer de eerste van de Advent. Het kerstthema van de Eshof gaat dit jaar over ‘Verlangen’. Hier wordt de komende weken invulling aan gegeven. De Jeugd-Doe-Dienst sluit ook aan bij dit thema. De ZWO-groep heeft de partners gevraagd een brief te schrijven over hun verlangen. Elke week plaatsen we één brief.
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 46 – 18 november 2022
 
Beste mensen, 
 
We zitten in de wintertijd, de dagen worden korter en donkerder. En we kijken uit naar de Adventstijd. Tijd van verwachting en hoop, ondanks alle oorlogsgeweld. 
 
Vorige jaren hadden we in deze Adventsperiode het ‘Geheime-engelen-project’. Dit jaar slaan we dat een keer over, maar niets staat u in de weg om toch persoonlijk een ‘geheime engel’ te zijn voor iemand die wat aandacht en een steuntje in de rug  goed kan gebruiken.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 45 – 11 november 2022
 
Beste mensen, 
 
Het pastoraal team wil graag van u horen of u prijs stelt op pastoraal bezoek. De diaconie is op zoek naar mensen die het team willen komen versterken. We vragen nogmaals uw aandacht voor Solidaridad. 
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 44 – 4 november 2022
 
Beste mensen, 
 
Helaas zijn er deze week vier overlijdens te melden.
 
Op 28 oktober overleed Tiny Goedhart. Zij is 90 jaar geworden en zal op zondag 6 november in de kerkdienst worden herdacht. Het afscheid vindt plaats op vrijdag 4 november om 13.30 uur in Uitvaartcentrum Weldam, Kerkepad 1. 
 
Op 31 oktober overleed Rie Lensen op 105 jarige leeftijd. De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden op maandag 7 november om 10.30 uur in de aula van crematorium Laren. Er is een livestream voor wie de dienst thuis wil meebeleven. Via www.liveuitzendingen.nl kan worden ingelogd. De inlogcode is 1185D5C6. 
 

Lees meer...

gedachtinishoek 02
 Bij de liturgische vormgeving:

 Tussen verdriet en gemis
 schemeren herinneringen
 van voorbij
 rijgen woorden aaneen
 tot een verhaal
 dat blijft leven
 zolang het doorgegeven wordt

Nieuwsbrief nr. 43 – 28 oktober 2022                                               

Beste mensen,

Zondag is het Allerheiligen en worden de gestorvenen herdacht. Op 2 november is het Allerzielen en is er een bijeenkomst in het uitvaartcentrum bij de begraafplaats en kunnen aansluitend kaarsen bij de graven/urnennissen worden gezet  Binnenkort wordt een cursus Pastoraat georganiseerd. Opgeven kan nog. 

Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...

Gedachten over de Gedachtenisplek

gedachtenis hoek In de dienst van 30 oktober worden de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden herdacht. De gedachtenisplek   vervult   hierbij een bijzondere rol.
 In de afgelopen periode keek de Liturgische Vormgroep nog eens terug op het ontstaan ervan en haar betekenis gedurende het   kerkelijk   jaar. Het leek ons zinvol om deze geschiedenis nogmaals, of voor het eerst onder de aandacht te brengen.
 
Het begon zo…

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 42 – 21 oktober 2022
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u een eenmalige oproep voor sponsoring van de musicalproductie Kaïn. Verder leest u een persoonlijk bericht van Coralien Toom en we vragen uw aandacht voor de bijeenkomst op 2 november, Allerzielen.   
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 41 – 14 oktober 2022
 
Beste mensen, 
 
In de dienst van aanstaande zondag een muzikale vertelling over Tamar. Dit is de laatste keer dat Tjalling Roosjen op het orgel speelt. Het college van Kerkrentmeesters vraagt nogmaals uw aandacht voor de vrijwillige bijdrage voor de Rondom.
  
Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 40 – 7 oktober 2022
 
Beste mensen, 
 
De winter staat voor de deur en velen van ons maken zich zorgen om de stijgende kosten voor levensonderhoud en energie. En terecht. Reden temeer om elkaar niet uit het oog te verliezen en hulp te bieden waar we kunnen.
In deze nieuwsbrief wijzen we u voor de laatste keer op de ‘Sing in’. Vanavond dus. Houdt u van zingen, zing dan mee. En door het college van kerkrentmeesters wordt uw aandacht gevraagd voor de vrijwillige bijdrage voor de Rondom.
 
Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...