Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Eerste van de veertigdagentijd
 
 doorgang_naar_licht.jpg
 
     
Doorgang tot het licht
 
wij zoeken iemand
die ons de doorgang wijst
naar licht dat onze wereld
in een nieuw daglicht zet
 
Alfred C. Bronswijk
Nieuwsbrief nr. 8 – 23 februari 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief een update over de succesvolle (en nog steeds lopende) actie voor de Voedselbank. 
En de beheerder van de Eshof heeft een mededeling voor iedereen die hem de komende weken nodig heeft!
 

Lees meer...

 Dozenactie Voedselbank Nijkerk & Hoevelaken – Eshof en Paulus - 
voedselbank.jpg
Wij hebben al erg enthousiaste reacties en prachtige donaties ontvangen na de aankondiging van deze actie voor mensen die het broodnodig hebben, waarvoor alvast dank!
Op zondag 18 en volgende week zondag 25 februari staan 25 dozen in de hal van de Eshof die gevuld gaan worden met levensmiddelen en verzorgingsproducten t.b.v. de Voedselbank.
Zie hieronder een opsomming van zaken waar de meeste behoefte aan is maar ook andere houdbare producten zijn van harte welkom! Kijk s.v.p. in uw voorraadkasten en neem ook mee wat u daaruit kunt missen! 
 qr_code_bijdrage.jpg
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf de producten te kopen, dan kunt u ook uw bijdrage storten op de rekening van Diaconie Eshof 
NL93 RABO 0302 2149 76 o.v.v. “Actie Dozen Voedselbank”, of onderstaande QR code te gebruiken. De projectgroep zal dan met uw gaven de aankopen verzorgen. 

Lees meer...

eshoftuin winter 1eshoftuin winter 2 De Eshoftuin 
We zijn begonnen met spitten en voorbereiden. De winter is nog niet ten einde, toch zijn de voorbereidingen in volle gang. De zaden zijn besteld en aangekomen. De plannen waar de groenten en bloemen komen te staan zijn gemaakt, ook de inrichting van de kas staat op papier. 
Woensdag 15 februari is het spitten gestart, een heel karwei en hulp is zeker nodig! 17 februari was de tweede spitdag. 
Wanneer je mee wilt doen, je bent van harte welkom. Wij beginnen om 09.00 uur  en werken door tot 11.30 uur. Uiteraard is er koffie met wat lekkers voor de harde werkers.. De volgende woensdagen en zaterdagen kunnen we ook spit-hulp gebruiken.  Wij hebben er weer zin in en hopen op een mooi, vruchtbaar en goed tuinjaar.
             
 
 
Nieuwsbrief nr. 7 – 16 februari 2024
  
Beste mensen,  
 
Zondag start de dozenactie voor de Voedselbank en kunt u uw boodschappen inleveren. De thermostaat is beter afgesteld en daardoor is de temperatuur zondag hopelijk wat comfortabeler in de kerkzaal. Het college van kerktentmeesters en de ZWO bedanken u voor de toegezegde bijdragen. De Eshoftuingroep wordt weer actief en vraagt hulp bij het spitten. 
 

Lees meer...

SAMEN EROP VOORUIT
SamenEropVooruitOnlangs trof u in het bezorgde weekblad Stad Nijkerk (van 18 januari) een flyer aan. Met de titel ‘Samen erop Vooruit’.
 
‘Waar komt dat toch vandaan, en wat moet ik daarmee’ horen wij u mompelen. De herkomst is het resultaat van eerder gevoerd overleg tussen diverse maatschappelijk organisaties *) en de Diaconieën van de Dorpskerk en de Eshof. Ook het Nijkerks Diaconaal Beraad moet hier als stuwende kracht genoemd worden!

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 6 – 9 februari 2024

Beste mensen,
De diaconie vraagt onze aandacht voor de speciale ‘Dozenactie Voedselbank’ en dankt iedereen voor de mooie gift die zij mochten ontvangen.
 

Lees meer...

Inlooppunt voor ‘potjescheck’ opent in Hoevelaken: bon voor boodschappen
Uit STAD NIJKERK – 10-01-2024
HOEVELAKEN Het project ‘Samen erop Vooruit’ start 18 januari een inlooppunt in Hoevelaken. Daar kan de zogenaamde potjescheck worden gedaan om vast te stellen voor welke regelingen inwoners in aanmerking komen. ,,Iedereen die de potjescheck doet, ontvangt een bon voor boodschappen”, zegt de organisatie.

Lees meer...

 
Nieuwsbrief nr. 5 – 2 februari 2024

Beste mensen,
Zondag houdt Norman Kempen het ‘verhaal uit de zaal’. Na de dienst liggen er kaarten die u mee kunt nemen om Paasgroeten te doen aan gedetineerden. Ellie Boot heeft volgende week een paar dagen studieverlof. Op 11 februari is er weer een Jeugd-Doe-Dienst.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 4 – 26 januari 2024

Beste mensen,
 
Ten eerste heten we onze buren van de Sint Paulusgemeenschap hartelijk welkom in de oecumenische dienst van a.s. zondag. Verder wijzen we u nogmaals op de zangbijeenkomst ‘Wat zingen we’ aansluitend aan de dienst en herhalen we de informatie over het ‘Verhaal uit de zaal’ op 4 februari. En heeft u nog een fiets staan die u niet gebruikt: statushouders zullen u dankbaar zijn. In het kader van de verduurzaming van het kerkgebouw heeft Rudi Coppoolse u iets te zeggen en tot slot nog een berichtje van het project ‘Samen erop Vooruit’.

Lees meer...