Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 25 – 21 juni 2024
  
Beste mensen,
De komende twee zondagen, 23 en 30 juni, zijn we van harte welkom in het Pauluscentrum. De verbouwing van de Eshof is dan in volle gang. Vanaf 7 juli kunnen we wel weer in de kerkzaal, maar met enige beperkingen: geen beamer, en wellicht ook nog een paar zondagen geen beeldverbinding voor de thuiskijkers. Wel geluidsverbinding, trouwens. In de Rondom van juni kunt u hier alles over lezen. We herhalen het bericht van het Nijkerks Diaconaal Beraad.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 24 – 14 juni 2024
  
Beste mensen,
In deze nieuwsbrief een update over de verbouwing in de Eshof met een link naar de website waar in de komende tijd filmpjes en fotoreportages te zien zullen zijn. Verder veel kaarten te tekenen, o.a. voor onze geslaagde middelbare school leerlingen.
 
De komende twee zondagen, 23 en 30 juni, zijn we van harte welkom in het Pauluscentrum. De verbouwing van de Eshof is dan in volle gang.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 23 – 7 juni 2024
  
Beste mensen,
Zondag is er na de kerkdienst een zomerconcertje op orgel en piano verzorgd door Dinie Jager met medewerking van Eunice van Zomeren op viool. Klussers zijn morgen, 8 juni om 10 uur welkom om te helpen in de kerkzaal.
U kunt zich alsnog opgeven voor de kennismakingsavond op 10 juni, er is nog plaats. Volgende week worden de examenuitslagen bekend. We horen graag wie er is geslaagd en voor welk diploma. De beheerder van de Eshof, Hans van Eck, spreekt zijn dank uit aan alle vrijwilligers die de afgelopen twee dagen hebben meegewerkt om drie uitvaartdiensten te organiseren.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 22 – 31 mei 2024
  
Beste mensen,  
 
We beginnen deze nieuwsbrief helaas met een bericht van overlijden.
Verder herhalen we de oproep voor klussers op 8 juni en we horen graag namen van examenkandidaten. Ook wijzen we u op de kennismakingsavond op 10 juni (let op de aanvangstijd!) en maken we het programma bekend van het koffieconcert op 9 juni, waarvoor u allen uiteraard van harte bent uitgenodigd.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 21 – 24 mei 2024
  
Beste mensen,
 
Op 10 juni wordt er een kennismakingsavond georganiseerd voor nieuwe leden en belangstellenden. We herhalen de oproep voor klussers die willen helpen bij het leeghalen van de kerkzaal op 8 juni. In de Eshoftuin wordt alles opgegeten door de slakken maar hopelijk kan er over een paar weken toch worden geoogst. We horen het graag als er jongeren zijn geslaagd voor hun examen.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 20 – 17 mei 2024
  
Beste mensen,  
 
Zondag wordt er een brunchdienst gehouden. Iedereen is uitgenodigd iets te eten mee te nemen maar dit is zeker niet verplicht. De jeugd kan zich nog opgeven voor het kano varen. Er is een rectificatie op een artikel in de Rondom over data waarop de kerkzaal wel en niet gebruikt kan worden voor de diensten. De scriba heeft een oproep aan alle vrijwilligers die meewerken aan de diensten. Wie komt er helpen klussen in de kerkzaal op zaterdagochtend 8 juni?
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 19 – 10 mei 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief een herinnering aan de avond ‘Meer dan een gebaar…’, verzorgd door Diana Kneppers-Doornekamp en een bericht over een leuke middag kanovaren voor 11-plussers. Tot slot schrijft Ellie kort iets over de brunchdienst met Pinksteren.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 18 – 3 mei 2024
  
Beste mensen,  
 
We vragen in deze nieuwsbrief nog eenmaal aandacht voor de financiële stukken. Reageren kan nog tot 10 mei. En Rudi meldt een mooie eindstand van de actie zonnepanelen. Tot slot schrijft Ellie iets over de Hemelvaartsdienst.
 

Lees meer...

Hemelvaartsdag – donderdag 9 mei 2024
Wie gaat er mee dauwtrappen op Hemelvaartsdag?
Om 8.15 uur verzamelen we ons bij het Pauluscentrum en vertrekken van daar voor een wandeling. Jan Vogel zal ook dit jaar weer voor een mooie route zorgen.
Rond 9.30 uur zijn we terug bij het Pauluscentrum.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 17 – 26 april 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief een terugblik op Welkom rondom tafels. Zowel de concept jaarrekening van de diaconie en de ZWO en als die van het college van kerkrentmeesters liggen ter inzage. De dames van het bloemenfonds vragen u om een gift. We herhalen het bericht over de voorgenomen benoeming van drie nieuwe diakenen.
 

Lees meer...