Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
 Update actie zonnepanelen 
zonnepanelen
 Ook deze week zijn we weer verrast met veel bijdragen voor de zonnepanelen. De teller staat nu op ruim € 9.500, dus 19 panelen! Alle gulle gevers enorm bedankt! Het is wel heel duidelijk dat heel veel mensen “Energie steken   in de Eshof”. We zijn heel benieuwd met welke slotstand de actie volgende week eindigt. Zouden we zelfs de laatste vijf panelen ook nog op die manier bij elkaar krijgen ..…?

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 15 – 12 april 2024
  
Beste mensen,  
 
Wie kan er voor volgende week vrijdag, 19 april een quiche bakken voor de gasten die in de Eshof rondom tafels aanschuiven? U helpt de organisatie er enorm mee. Er zijn inmiddels 19 gesponsord, nog een week te gaan tot de eindstand. Tot slot informeren we u over de BRIES activiteit op 25 april.
 

Lees meer...

Bries zoals ik benBRIES: Ik ben OK, jij bent OK, God is OK.
Donderdag 25 april 20:00 uur
 
Jantine Dijkstra neemt ons mee in de wereld van de Transactionele Analyse
Jantine schrijft er het volgende over:
‘Psychologie gaat over mensen, over hoe ze denken en wat ze voelen, over zingeving en over hun relaties. Geloof gaat ook over mensen, over hoe ze denken en wat ze voelen en ook over zingeving en relaties’. 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 14 – 5 april 2024
  
Beste mensen,  
 
En weer mogen we melden dat er een mooi bedrag is binnengekomen voor de actie zonnepanelen. Verder herhalen we het project Rondom tafels en wijzen we nogmaals op de leuke jeugdactiviteit. Aanmelden kan nog tot en met dit komende weekend. En tot slot een prachtig verslag van de Georgiëgroep over hun 24-uurs actie. 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 13 – 28 maart 2024
 
Beste mensen,  
 
Vanwege de vieringen van het Paastriduüm verschijnt de nieuwsbrief een dag eerder dan gebruikelijk. In deze nieuwsbrief de informatie over de Paasactie voor Georgië. Ook geven we weer een update over de zonnepanelen en herhalen we de activiteit voor de jeugd en het project Rondom tafels.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 12 – 22 maart 2024

Beste mensen, 

We beginnen deze nieuwsbrief met een bericht van overlijden. Verder leest u nieuws over de oecumenische vespers in de Stille Week, het koffieconcert met passiemuziek op 24 maart, de speciale collectebestemming tijdens de paaswake, een leuke activiteit voor jongeren vanaf 11 jaar en het projectteam ‘Hoevelaken naar Georgië’ praat ons bij over hun 24-uurs actie. Tot slot is er aanvullende informatie over het project ‘Welkom rondom tafels’ en geeft Rudi een update over de actie zonnepanelen.

Lees meer...

Veertigdagentijd
 
 doorgang_naar_licht.jpg
 
     
Doorgang tot het licht
 
Wij zoeken iemand
die ons de doorgang wijst
naar licht dat onze wereld
in een nieuw daglicht zet
 
Alfred C. Bronswijk
 

Lees meer...

kerk in actie
Collecte Noodhulp
 
Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne kerk in actie 2
 
Collecteafkondiging
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 11 – 15 maart 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief informeren we u alvast over de vespers in de Stille Week en het vroeger dan gebruikelijke tijdstip van de Paaswake. We herhalen de informatie over Palmpasen en de actie van de zonnepanelen. De update laat een flitsende start van de actie zien. De Eshoftuingroep is op zoek naar bakken om de zaden te planten. 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 10 – 8 maart 2024
  
Beste mensen,  
 
Helaas beginnen we deze nieuwsbrief met een bericht van overlijden. 
Frits Harmsen vertelt u namens het college alles over de actie zonnepanelen.
Van harte welkom bij de Sing-in op 9 maart en op 10 maart verzorgt FREE! een concert in de Bibliotheek in Nijkerk. Verder in deze nieuwsbrief een aankondiging van een Informatieavond over Maatje achter de voordeur en de zondag Palmpasen op 24 maart. En ten slotte ziet u een mooie fotocollage van de Voedselbankactie.
 

Lees meer...