Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 20 – 17 mei 2024
  
Beste mensen,  
 
Zondag wordt er een brunchdienst gehouden. Iedereen is uitgenodigd iets te eten mee te nemen maar dit is zeker niet verplicht. De jeugd kan zich nog opgeven voor het kano varen. Er is een rectificatie op een artikel in de Rondom over data waarop de kerkzaal wel en niet gebruikt kan worden voor de diensten. De scriba heeft een oproep aan alle vrijwilligers die meewerken aan de diensten. Wie komt er helpen klussen in de kerkzaal op zaterdagochtend 8 juni?
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 19 – 10 mei 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief een herinnering aan de avond ‘Meer dan een gebaar…’, verzorgd door Diana Kneppers-Doornekamp en een bericht over een leuke middag kanovaren voor 11-plussers. Tot slot schrijft Ellie kort iets over de brunchdienst met Pinksteren.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 18 – 3 mei 2024
  
Beste mensen,  
 
We vragen in deze nieuwsbrief nog eenmaal aandacht voor de financiële stukken. Reageren kan nog tot 10 mei. En Rudi meldt een mooie eindstand van de actie zonnepanelen. Tot slot schrijft Ellie iets over de Hemelvaartsdienst.
 

Lees meer...

Hemelvaartsdag – donderdag 9 mei 2024
Wie gaat er mee dauwtrappen op Hemelvaartsdag?
Om 8.15 uur verzamelen we ons bij het Pauluscentrum en vertrekken van daar voor een wandeling. Jan Vogel zal ook dit jaar weer voor een mooie route zorgen.
Rond 9.30 uur zijn we terug bij het Pauluscentrum.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 17 – 26 april 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief een terugblik op Welkom rondom tafels. Zowel de concept jaarrekening van de diaconie en de ZWO en als die van het college van kerkrentmeesters liggen ter inzage. De dames van het bloemenfonds vragen u om een gift. We herhalen het bericht over de voorgenomen benoeming van drie nieuwe diakenen.
 

Lees meer...

Bijna 10.500 EUR, 21 panelen! 
zonnepanelen
Eindstand actie zonnepanelen
We zijn reuze blij met een eindstand van bijna 10.500 EUR, 21 panelen! Fantastisch dat zoveel mensen of groepen van mensen op deze manier ‘Energie hebben gestoken in de Eshof’.  Alle gulle gevers hartelijk dank!
Intussen hebben deze extra zonnepanelen sinds 1 februari al ruim 1.600 kWh opgewekt… Zij zorgen deels ook voor de energie in de Eshof. In Rondom van mei komt een korte update over het effect van de warmtepomp die ook op   1  februari is begonnen en hoe wij denken met ons kerkgebouw bijna energieneutraal te worden.
 
Wilt u meer weten: kijk in de Actieflyer die bij dit artikel is gevoegd.
 
Nieuwsbrief nr. 16 – 19 april 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief kunnen wij melding maken van de voorgenomen benoeming van diakenen, van een avond voor nabestaanden, georganiseerd door Wim van de Veen en een bijeenkomst over Transactionele Analyse. 
En tot slot krijgt u nog de eindstand te horen van de Zonnepanelenactie.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 15 – 12 april 2024
  
Beste mensen,  
 
Wie kan er voor volgende week vrijdag, 19 april een quiche bakken voor de gasten die in de Eshof rondom tafels aanschuiven? U helpt de organisatie er enorm mee. Er zijn inmiddels 19 gesponsord, nog een week te gaan tot de eindstand. Tot slot informeren we u over de BRIES activiteit op 25 april.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 14 – 5 april 2024
  
Beste mensen,  
 
En weer mogen we melden dat er een mooi bedrag is binnengekomen voor de actie zonnepanelen. Verder herhalen we het project Rondom tafels en wijzen we nogmaals op de leuke jeugdactiviteit. Aanmelden kan nog tot en met dit komende weekend. En tot slot een prachtig verslag van de Georgiëgroep over hun 24-uurs actie. 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 13 – 28 maart 2024
 
Beste mensen,  
 
Vanwege de vieringen van het Paastriduüm verschijnt de nieuwsbrief een dag eerder dan gebruikelijk. In deze nieuwsbrief de informatie over de Paasactie voor Georgië. Ook geven we weer een update over de zonnepanelen en herhalen we de activiteit voor de jeugd en het project Rondom tafels.
 

Lees meer...