Diensten

zondag 23 januari 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt
Collecten: Hospice Nijkerk en Onderhoud Gebouw

zondag 30 januari 10:00 uur
ds. Ellie Boot + Matin Vaez Tehrani/Verhaal uit de zaal
Collecten: Voedselbank en Pastoraat

Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Eshof.
 
Er is voor een nieuwe indeling gekozen. We nodigen u uit rond te kijken in het menu dat u hierboven vindt.
 
Om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte onderdelen hebben wij onderaan elke pagina een aantal onderwerpen opgenomen.
  

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zustersen broeders noemde.
 
N I E U W S B R I E F nr. 2 – 14 januari 2022
 
Beste mensen,
 
Vanavond is er weer een persconferentie en dan weten we of er weer mensen kunnen worden uitgenodigd voor de diensten vanaf 23 januari of dat het nog langer alleen online diensten blijven. Meer informatie daarover in de volgende nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief beginnen we met een bijdrage van onze predikant Ellie Boot. We herhalen de oproepen van de redactie van de Rondom voor een interviewer en van de kerkenraad voor een administratief ondersteuner. De komende week worden de enveloppen voor uw bijdrage voor de actie kerkbalans en de ZWO bij u bezorgd. Op 30 januari wordt ‘het verhaal uit de zaal’ verzorgd door Matin Vaez Tehrani. We blijven deze week verbonden met Anneke de Booy. De oliebollen verkoop heeft een mooi bedrag opgebracht.
 
Live en achteraf audio
en video 

Lees meer...

Het kan nog…
Kain doe mee metVanwege de coronamaatregelen hebben we moeten besluiten om de start van de repetities voor de musical een maand uit te stellen. De eerste repetitie zal nu hopelijk zijn op 7 maart. Dat betekent wel dat we ook de aanmeldtermijn  hebben verlengd naar 15 januari. Vooral voor het koor zoeken we nog mensen.  Dus lijkt het je leuk om met ons een gezellig en muzikaal musicaljaar te beleven, ga naar https://www.musicalhoevelaken.nl/aanmelden.
 
Zie ook de andere artikelen over de musical, zoals: Dromen van een musical en de introductieavond.
N I E U W S B R I E F nr. 1 – 7 januari 2022
 
Beste mensen,  
 
De redactie van de nieuwsbrief (Ellie, Alex, Jacqueline en Nel) wenst u een voorspoedig en liefdevol nieuw jaar toe.  Laten we vooral in deze onzekere en voor sommigen misschien eenzame tijden blijven omzien naar elkaar !
 
De nieuwsbrief begint met een terugblik van Ellie op de afgelopen kerkdiensten. We herhalen de oproep van de kerkenraad voor administratieve ondersteuning. En u leest een laatste oproep om mee te doen aan de musical Kaïn. Ook aandacht voor de opbrengst van de actie Olijfhelden. Het is januari en dat betekent ‘Kerkbalans’. Frits Harmsen schrijft erover en in de rubriek ‘Verbonden blijven met’ deelt Alex Hollestelle een bijzondere reiservaring van zichzelf. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Blik vooruit
We zijn blij dat de liturgische vormgroep op zich wil nemen om ook in de komende weken voor kunst in de kerk te zorgen. Tot eind januari zullen we de zon en de berenklauwen kunnen zien. Het licht van de zon richt onze aandacht op licht dat terugkomt. De woorden hierbij:
 
terugblik kerkdienstensoms heel even
vederlicht
is daar tastbaar strelend
Jouw licht
op mijn gezicht 

Anne C.  Possel

 
Ook in februari, en daarna in de Veertigdagentijd, zal de liturgische vormgroep vormen en beelden bieden die in combinatie met woord, zang en muziek een geheel zullen vormen. We zijn heel blij hiermee!

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 52 – 30 december 2021
 
Beste mensen,   
 
Een dag eerder dan u van ons gewend bent de laatste nieuwsbrief van 2021. Een jaar dat begon in een lockdown en ook zo eindigt. Een jaar waar we nog steeds te maken hadden met coronamaatregelen, versoepelingen en toch weer aangescherpte regels. De tijd zal leren wat ons in 2022 te wachten staat. Ook in het nieuwe jaar proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat de eventuele maatregelen betekenen voor de Eshof maar liever nog informeren we u over onderwerpen die helemaal niets met corona te maken hebben. In deze nieuwsbrief nogmaals de link naar de vragenlijst van de Beeld & Geluid groep. Wij vragen uw aandacht voor de bijdrage van Eunice van Zomeren. Naast scriba is zij met ingang van 1 januari ook waarnemend voorzitter van de kerkenraad. Ze is dringend op zoek naar een administratief ondersteuner. We blijven deze week verbonden met pastoraal medewerker Hannah Wicherink. 
 
Live en achteraf audio
en video 

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 51 – 24 december 2021
 
Beste mensen,   
 
Om te beginnen leest u wat de lockdown betekent voor onze kerkdiensten de komende tijd.
Verder in deze nieuwsbrief nogmaals in het kort de oliebollenactie voor Gracehome en de olijfolieactie voor de vluchtelingen in Griekenland.
En de mensen van ‘Beeld en Geluid’ stellen het zeer op prijs als de enquête door veel mensen wordt ingevuld. Ook een bedankje voor alle (bonus)engelen is op z’n plaats en we blijven deze week verbonden met Rudi Coppoolse en zijn passie voor orgels.
  
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Toch een Kerstnachtdienst om 22.00 uur
Voor de kerstnachtdienst op 24 december 22.00 uur hebben we besloten dat we deze wél in de kerstnacht houden, maar dan alleen digitaal. Dat betekent dat alleen FREE! en de mensen die meewerken aan de dienst aanwezig zijn in de Eshof. We nodigen u van harte uit om digitaal mee te vieren.
 
Na de persconferentie van 18 december hebben we besloten alle diensten voorlopig alleen online te volgen zijn. 
Zie voor diensten en tijden Kerkdiensten/Overzicht kerkdiensten.
N I E U W S B R I E F nr. 50 – 17 december 2021
 
Beste mensen,
.
De avond lockdown blijft nog van kracht. Welke gevolgen dit heeft voor de kerkdiensten tijdens de Kerst en
de jaarwisseling leest u hieronder in een bijdrage van de voorzitter van de kerkenraad, Sienke Wolters.
De kinderkersttocht gaat helaas niet door. In plaats van 1 komen er wel 3 stiltedagen. Het is nu ook mogelijk
voor deze dagen online een tijdsslot te reserveren. We vragen uw aandacht voor de enquête over het beeld
en geluid en voor de oliebollenactie.
We blijven deze week verbonden met Jan Polhuis. Hij vertelt over zijn passie voor Franciscus van Assisi.

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 49 – 10 december 2021
.
Beste mensen,
Een volle nieuwsbrief vandaag. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen blijft het onzeker welke activiteiten wel en niet door kunnen gaan.
Houdt u vooral de nieuwsbrief en met name de agenda in de gaten. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
Verder is er nieuws over de Stiltedag, over de mogelijkheden de Rondom digitaal te ontvangen en over interviews in de Rondom.
.
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 48 – 3 december 2021
.
Beste mensen,
De Groep Hoevelaken voor Georgië heeft helaas moeten besluiten te stoppen met het diaconaal
project. Meer informatie hierover vindt u in de Rondom die volgende week verschijnt. De
Sinterklaasactie gaat nog wel door en er zijn nog mogelijkheden om de Sint last minute op bezoek te
laten komen. Op dit moment is nog niet duidelijk of de kinderkersttocht door kan en door mag gaan.
Opgeven kan nog steeds. De musicalgroep zoekt ook nog zangers en acteurs. Vindt u het leuk om als
bonusengel mee te vliegen? Hiervoor kunt u zich ook nog aanmelden. We blijven deze week
verbonden met de familie Van Wilgenburg.
.
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...