Diensten

donderdag 26 mei 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Linda de Wals/Hemelvaartsdag/oec.dienst in PC


zondag 29 mei 10:00 uur
ds. Mieke Groen, de Glind
Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie

Welkom

Scriba gezocht!
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 31 mei 2022
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Collectemunten
collectemuntenMet het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen voor collectemunten.
groene kerk klDe collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 20 – 20 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Er kan weer gezamenlijk worden gedauwtrapt op Hemelvaartsdag, waarna er een dienst is in het Pauluscentrum. Verder vindt u nieuws over een gezamenlijk initiatief voor opvang van Oekraïners en brengen we nogmaals de avond over een gasvrij Hoevelaken onder de aandacht. En de Eshoftuingroep laat weer van zich horen. En tot slot een laatste oproep tot deelname aan de musical Kaïn.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 19 – 13 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Een korte nieuwsbrief op deze vrijdag de 13e. In deze nieuwsbrief is een link opgenomen naar de overweging en het gedicht van Bernadette van Dijk die in de dienst van 8 mei voorging. Aanstaande zondag is er ook weer een kinderdienst tijdens de kerkdienst. Graag wijs ik u op een informatieavond over ‘gasvrij Hoevelaken’.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 18 – 6 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Eindelijk was het dan zover. Na een paar keer te zijn uitgesteld vanwege corona, kon op maandag 2 mei de bus vertrekken naar Italië voor de oecumenische reis. Verderop in deze nieuwsbrief een kleine foto impressie. 
De ‘zon’ blijft voorlopig schijnen in de Eshof. Alex schrijft afsluitende woorden over zijn rubriek ‘verbonden blijven met’. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Theologiestudenten Windesheim verkennen dicht bij huis de wijde wereld
windesheim klOok in je eigen omgeving kun je een verre reis maken en mensen ontmoeten die heel anders in het leven staan dan jij. Dat ervoeren theologiestudenten van hogeschool Windesheim bij hun ‘internationale excursie-at-home’ week.
 
‘Voor een hbo-opleiding als de onze zijn internationale contacten essentieel’, legt teamleider Marchien Timmerman uit. Met een uitwisseling komen studenten uit hun comfort-zone, worden ze ondergedompeld in een vreemde cultuur.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 17 – 29 april 2022
 
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief nogmaals aandacht voor de concept jaarrekening van de diaconie/ZWO, twee acties voor Oekraïne en voor de laatste maal de rubriek ‘Verbonden blijven met elkaar’. Hierin leert u Lies en André Lekkerkerker wat beter kennen. En we lezen dat Johan Prosman wordt bevestigd in Drenthe.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Collecte Hospice Nijkerk e.o.
QRcode HospiceVan 25 t/m 30 april
 wordt de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Hospice Nijkerk e.o. gehouden. Tal van vrijwilligers gaan op pad, niet met een collectebus, maar met een schriftelijk verzoek om een gift over te maken. Het Hospice staat voor een grote noodzakelijke verbouwing waar veel geld voor nodig is.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 16 – 22 april 2022
 
Beste mensen,  
 
We beginnen met een bericht van overlijden. Verder in deze brief nieuws van de ZWO over de doos voor ‘kinderen voor kinderen’, een avond in het kader van Vorming&Toerusting en de afwezigheid van Ellie i.v.m. de oecumenische reis naar Toscane. Ook vraagt de voorzitter van de kerkenraad dringend uw aandacht voor de vacature van scriba. En verbonden blijven we met Frits Harmsen. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Paasmorgen
  
40 dagen 8 Pasen
   Het rode koord
 
   Doorgebroken licht
   De zon breekt de aarde open   
   wenkt mensen naar het licht
   om op te staan
 
   De zon breekt harten open
   laat liefde groeien
   op zere plekken
 
   De zon breekt door
   zet tuinen in bloei
   waar muren stonden
 
Goede vrijdag
  
40-dagen-3-onderdak-bieden.jpg
 
 
 
  Het rode koord

  Rode draad
  verborgen in het donker  
  op zoek naar het licht