Diensten

zondag 31 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat

zondag 07 november 10:00 uur
Kanselruil met Pauluscentrum
Collecten: Oecumene PKN en Onderhoud gebouw

Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Eshof.
 
Er is voor een nieuwe indeling gekozen. We nodigen u uit rond te kijken in het menu dat u hierboven vindt.
 
Om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte onderdelen hebben wij onderaan elke pagina een aantal onderwerpen opgenomen.
  

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zustersen broeders noemde.
 
Allerzielen dinsdag 2 november
Op dinsdag 2 november (en niet maandag, zoals per abuis in het kerkblad staat) is ieder die wil komen uitgenodigd voor een gedachtenisbijeenkomst. We verzamelen vanaf 19.45 uur in het uitvaartcentrum bij de begraafplaats. Ieder kan bij binnenkomst een naam op een kaartje schrijven. Tijdens de bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, luisteren we naar gedichten en muziek en zullen de namen worden voorgelezen. Daarna lopen we met brandende kaarsen naar de graven. Na afloop is er gelegenheid samen te zijn in het uitvaartcentrum.
Informatieavond over de reis naar Toscane in 2022

20190919 reisnaarToscane illustratie2Op maandagavond 1 november zal er om 19.30 uur in het Pauluscentrum een informatieavond zijn over de oecumenische reis naar Toscane in 2022. Zie voor meer informatie het artikel over de reis bij Vorming en Toerusting (kies in het menu: de Eshof/Vorming en Toerusting).
Een uitgebreid verhaal hierover staat ook te lezen in de Rondom van oktober.
 
Ieder die belangstelling heeft, hoe vaag ook, is van harte welkom! Graag van tevoren opgeven bij een van de leden van de reiscommissie:

Lees meer...

‘Water’-feest met de Jonge Eshof
 
We willen de ‘jonge leden’ van de Eshof uitnodigen voor een zwemfeest in het Jaap van der Krol-zwembad in Nijkerk. Op zondagmiddag 7 november willen we met deze ontmoeting invulling geven aan de verbondenheid met de Eshof. De kids gaan lekker zwemmen en de ‘jonge leden’ hebben alle tijd om met elkaar bij te praten. De middag is bedoeld voor gemeenteleden tussen de 25 en 50 en duurt van 13.00 tot 16.00 uur.

Lees meer...

Vorming & Toerusting in november
De commissie V&T maakt u attent op de volgende activiteiten:
 
vent 20 21 Op 1, 8, 22 en 29 november zal Ben Piepers de aanwezigen meenemen om 'psalmen en kunst tot leven te wekken'.
 
Op 18 november is er om 19.30 uur in het Pauluscentrum een avond over joodse tradities in het christendom vandaag de dag

Lees meer...

Dromen van een nieuwe musical
Informatieavond op 22 november om 20.00 uur in De Eshof
 
kainNog amper bijgekomen van het succes van musical Jozef - de dromenkoning, zaten we ineens in een serieuze lockdown. We durfden toen niet te dromen dat we nog een keer een musical zouden kunnen maken. We zijn blij dat de maatregelen dusdanig versoepeld zijn, dat we - met vertrouwen richting de toekomst - het toch weer aandurven:
 
Er komt weer een musical!

Lees meer...

Kinderkersttocht 24 december vanaf 18.30 uur
kinderkerstDit jaar willen we graag de kinderkersttocht, die afgelopen Kerst op de planning stond, alsnog door laten gaan. Toen was het een mooi alternatief voor de bestaande kinderkerstviering. Door het aantal positieve reacties dat we hierop kregen, gaan we dit jaar voor een herkansing. Hopelijk is iedereen weer net zo enthousiast als vorig jaar!
Als opfrisser de taferelen die we onderweg zullen tegenkomen:
1. De wijzen, personages: drie wijzen

Lees meer...

Nieuwsbrieven 41 t/m ... 2021
EshofNieuwKl
Beste mensen,
We beginnen deze nieuwsbrief  met de mededeling dat de viering van de maaltijd van de Heer op 31 oktober wordt uitgesteld omdat er meer tijd nodig is om dit volgens de huidige coronaregels voor te bereiden. Er is nieuws over de kinderkersttocht. De commissie Vorming & Toerusting heeft nieuwe activiteiten gepland. Het college van kerkrentmeesters vraagt u deel te nemen aan de enquête “hoe geven we de kerk vorm na coronatijd?”. Ook zijn er een paar onderwerpen opgenomen waar we nogmaals uw aandacht voor willen vragen.
De hele nieuwsbrief vindt u na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...

Top2000: De kracht van de vluchteling
(door Ellie Boot en Gerwin Duine)
 
Logo Top2000 dienst kadertekstOp zondag 26 december 2021 staat de Top2000-dienst gepland. We willen met woord en muziek aandacht besteden aan vluchtelingen die wereldwijd hun thuis hebben moeten verlaten.

Het thema wordt: ‘De kracht van de vluchteling’.

Lees meer...

Hoe geven we de kerk vorm na coronatijd?
Onderzoek onder kerkleden naar geefgedrag en kerk-zijn na coronatijden
(door Frits Harmsen)
 
De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via livestream en contact met anderen ging vooral digitaal. Inmiddels zijn de kerkdeuren weer beperkt open. Wat hebben we in de afgelopen tijd geleerd en wat houden we daarvan vast voor de toekomst?

Lees meer...

Nieuwsbrieven 31 t/m 40 2021
EshofNieuwKl
Beste mensen,
Langzaam maar zeker is er weer meer mogelijk. Zo staan er ook weer activiteiten van de Commissie Vorming&Toerusting op de planning voor november. Zie het overzicht verderop in deze nieuwsbrief. Ook VluchtelingenWerk Nijkerk vraagt uw aandacht en de basiscatechisanten gaan op excursie.
De hele nieuwsbrief vindt u ziet u na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...