Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 48 – 1 december 2023
 
Beste mensen,
We verwelkomen a.s. zondag onze buren van het Pauluscentrum. Deze dag wordt voor het eerst de liturgie op de muur geprojecteerd via de nieuwe beamer. Verder vragen we in deze nieuwsbrief nog eenmaal de aandacht voor het boek van Ben de Graaf ‘Navelknagertje’ met daarbij een uitleg van het moderamen. Ook leest u over de vespers in de adventsperiode, de Stiltedag op 30 december en schrijft Rudi Coppoolse over zijn adventsconcertje. Aandacht is er in deze brief ook voor de traditionele Kerstsamenzang en voor de kinderdiensten.
En tot slot is er een bericht van penningmeester, Wim Hospes, over de diverse begrotingen van de Eshof 2024.

Lees meer...

Stiltkaarten_stiltedag.jpgedag 2023 ‘Hartverwarmend’
Hartverwarmende kaarten gevraagd
 De werkgroep Stiltedag is al volop bezig met de voorbereiding. Dat zie je bijvoorbeeld aan de doos die al enkele weken in de hal van de Eshof staat. Het is een doos om kaarten in te doen: Heb jij hartverwarmende kaarten die je ooit hebt ontvangen en nu weg wil geven? Doe ze in de doos. De kaarten worden verwerkt in een object. Hoe? Dat kan je zien op 30 december.
 
Wees welkom op 30 december 10.30 – 17.00 uur in de Eshof . Op deze dag staan de deuren van de Eshof wijd open. Binnen is het warm. Hartverwarmend moment in tijden van onrust en verdriet.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 47 – 24 november 2023
 
Beste mensen,
Zaterdag a.s wordt het programma ‘Petrus in het land’ waar en aantal Eshofleden aan hebben meegewerkt uitgezonden. De dienst van zondag wordt in het Pauluscentrum gehouden. De werkgroep Stiltedag ontvangt graag ‘hartverwarmende kaarten’. We wijzen u graag nogmaals op de Inloopmiddag-plus.
 
26 november, Solidaridad, oecumenische dienst
De dienst wordt gehouden in het Pauluscentrum en is daarom niet online te volgen.
 

Lees meer...

Ontmoeten op de Veluwe
 
Wilbert van Iperen 2023Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, schrijft regelmatig een nieuwsbrief onder de naam ontmoeten op de Veluwe. Als classispredikant bezoekt hij alle gemeenten en voorgangers en gaat ook in verschillende gemeenten voor. Op deze wijze is hij het gezicht van de kerk op de Veluwe.
In zijn Nieuwsbrief schrijft hij als eerste een bezinnend/meditatief artikel.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 46 – 17 november 2023
 
Beste mensen,
In de komende week, op 22 november, mogen we onze stem uitbrengen. Laten we hier vooral gebruik van maken.
In deze nieuwsbrief wordt een bijzondere inloopmiddag onder uw aandacht gebracht. Ook wordt er dringend een kamer gevraagd in het kader van het project ‘Kamers met aandacht’ en het is zover: de projectie van de liturgie via de beamer gaat nu echt beginnen.
We herhalen de aankondiging van het boek ‘Navelknagertje’ van Ben de Graaf. En zoals ons is gevraagd besteden we aandacht aan de nieuwsbrieven van onze classicale predikant Wilbert van Iperen.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 45 – 10 november 2023
 
Beste mensen,
Zondag is er weer een Jeugd-Doe-Dienst. Volgende week wordt een avond georganiseerd met het thema: Bidden kan ook anders. Het boek ‘Navelknagertje’ van Ben de Graaf is ook verkrijgbaar in de Eshof. We herhalen de oproep voor nieuwe leidsters van de kinderdienst.
 

Lees meer...

 
Nieuwsbrief nr. 44 – 3 november 2023
 
Beste mensen, 
 
Er is dringend behoefte aan kinderdienstleiders, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. En het college van kerkrentmeesters meldt dat er een nieuwe secretaris is gevonden. Ellie gaat er nog een weekje tussenuit. Verder beleven we a.s. zondag weer een bijzondere dienst die in het teken staat van Ruth, een van de voormoeders van Jezus.
 

Lees meer...

Gedachteniszondag
 
Gedachteniszondag 2023
 
Gebroken bestaan
Liefdevol geheeld met goud
In verbinding met het
Licht
 
Nieuwsbrief nr. 43 – 27 oktober 2023
 
Beste mensen, 
 
Zondag is het Allerheiligen. In deze dienst worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De zangavond op 31 oktober gaat door. Wilt u er warmpjes bij zitten in één van de zaaltjes van de Eshof, dan is het nodig dat de beheerder van uw komst op de hoogte is zodat hij de verwarming op tijd aan kan zetten. Stichting Vluchtelingenwerk Nijkerk is op zoek naar een kinderfietsje voor een meisje. We beginnen deze nieuwsbrief met een overlijdensbericht.
 

Lees meer...