Diensten

zondag 28 juli 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten

Collecten: Eigen diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  september is dinsdag 27 augustus 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 29 – 19 juli 2024
  

Niet veel nieuws deze week. We hebben met een flink aantal mensen de Georgiëgangers uitgezwaaid.

En Ellie schrijft iets over de muziekkeuzes die worden gemaakt.

Zondag 21 juli – vijfde zondag van de zomerVanwege de verbouwing van de kerkzaal en de vloer die nog verder moet drogen hebben we besloten voorlopig niet de maaltijd van de Heer te vieren. Dat gaan we weer doen op zondag 18 augustus. Dan is ook het orgel weer ‘uitgepakt’. We gaan er die zondag een feest van maken!

Lees meer...

Georgiëgangers uitgezwaaid
 
Georgiëgangers uitgezwaaid
 
Op 17 juli heeft een groep vrienden, familie en belangstellende gemeenteleden de groep uitgezwaaid.
Op twee manieren kunt u hen volgen:
Facebook       Polarsteps     
facebook.jpg
polarsteps.jpg

Lees meer...

Internationale liederen
Enkele liederen van zondag 21 juli komen uit uiteenlopende windstreken. We zullen een lied zingen dat door Sytze de Vries uit het Portugees is vertaald: ‘cantai ao senhor’. We zingen een Fins lied bij wijze van zondagsgebed, ook vertaald door Sytze de Vries: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’.

Lees meer...

In de voetsporen van St. Patrick
10 september 2024
 
Met een dankbaar gevoel kan ik melden dat de reis naar Ierland doorgaat en inmiddels is VOLGEBOEKT. Een aantal trouwe deelnemers van ons hebben zich wederom ingeschreven en die wil ik hartelijk danken voor het vertrouwen dat zij al jaren met ons meegaan.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 28 – 12 juli 2024
  
Beste mensen, 

Een bijzondere dienst a.s. zondag: De uitzwaaidienst voor de groep ‘Hoevelaken naar Georgië’. U leest er meer over verderop in deze nieuwsbrief. We herhalen ook nog een keer de oproep voor vrijwilligers voor het vakantieproject en uiteraard een laatste update over de verbouwing.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 27 – 5 juli 2024
  
Beste mensen, 

Zondag kunnen we weer in onze eigen kerkzaal maar wel met de nodige beperkingen. In de dienst van 14 juli zwaaien we Georgië groep uit. Er worden vrijwilligers gevraagd voor het vakantieproject in Nijkerk. In de Eshoftuin begint nu van alles te groeien en bloeien.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 26 – 28 juni 2024
  
Beste mensen,

We beginnen deze nieuwsbrief met een bericht van overlijden. Verder is er nieuws over de verbouwing van de kerkzaal en herhalen we nog eenmaal het bericht over het zomerproject van het Nijkerks Diaconaal Beraad. Opgeven kan nog.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 25 – 21 juni 2024
  
Beste mensen,
De komende twee zondagen, 23 en 30 juni, zijn we van harte welkom in het Pauluscentrum. De verbouwing van de Eshof is dan in volle gang. Vanaf 7 juli kunnen we wel weer in de kerkzaal, maar met enige beperkingen: geen beamer, en wellicht ook nog een paar zondagen geen beeldverbinding voor de thuiskijkers. Wel geluidsverbinding, trouwens. In de Rondom van juni kunt u hier alles over lezen. We herhalen het bericht van het Nijkerks Diaconaal Beraad.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 24 – 14 juni 2024
  
Beste mensen,
In deze nieuwsbrief een update over de verbouwing in de Eshof met een link naar de website waar in de komende tijd filmpjes en fotoreportages te zien zullen zijn. Verder veel kaarten te tekenen, o.a. voor onze geslaagde middelbare school leerlingen.
 
De komende twee zondagen, 23 en 30 juni, zijn we van harte welkom in het Pauluscentrum. De verbouwing van de Eshof is dan in volle gang.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 23 – 7 juni 2024
  
Beste mensen,
Zondag is er na de kerkdienst een zomerconcertje op orgel en piano verzorgd door Dinie Jager met medewerking van Eunice van Zomeren op viool. Klussers zijn morgen, 8 juni om 10 uur welkom om te helpen in de kerkzaal.
U kunt zich alsnog opgeven voor de kennismakingsavond op 10 juni, er is nog plaats. Volgende week worden de examenuitslagen bekend. We horen graag wie er is geslaagd en voor welk diploma. De beheerder van de Eshof, Hans van Eck, spreekt zijn dank uit aan alle vrijwilligers die de afgelopen twee dagen hebben meegewerkt om drie uitvaartdiensten te organiseren.
 

Lees meer...