Diensten

zondag 18 april 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Naar school in Haiti en Jeugd- en Jongerenwerk
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriform40 dagenkalenderiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zustersen broeders noemde.
 
Lentegroet voor ouderen
Lentegroet voor
De diaconie heeft samen met de wijkdames(-heren) een lentegroet afgegeven bij 175 ouderen in onze gemeente. De bolletjes werden met gezellig kaartje en gedichtje dankbaar in ontvangst genomen.
   
Op het kaartje stond:
     Als gewone dingen
     ineens niet meer gewoon zijn
     Besef je hoe bijzonder
     gewone dingen zijn.
Pasen 2021
51AC8E87 B8AF 4A22 9A3E E85BCB7CD9B7
Aangeroepen door het Licht
op-ademend opgestaan
om te leven in ruimte en tijd
in liefde en nabijheid
in aandacht en ontvankelijkheid.
 
Naar Sjon Donkers

Hieronder de verbeelding 'Inkeer'.

Lees meer...

Nieuwsbrieven
EshofNieuwKl
Vanaf 14 maart 2021 weer zangers in de kerkdiensten
Na de persconferentie van 23 februari heeft het moderamen van de generale synode van de PKN laten weten
dat we als plaatselijke kerken meer ruimte mogen nemen. Als moderamen van de Eshof hebben we besloten om met ingang van zondag 14 maart te beginnen met enkele zangers in de dienst, zoals we dat ook vóór 17 januari deden.
Zie de nieuwsbrief  nr.10 van 10 maart 2021.
 
Live en achteraf audio en video 
YouTube Video vóór 28 maart
Facebook De facebookpagina van de Eshof
Lees meer

Lees meer...

Kerkdiensten bekijken: Kerkdienst gemist
kerkdienst gemist
Vanaf zondag 28 maart 2021, Palmpasen,  zijn de kerkdiensten via "Kerkdienst gemist" te bekijken.
 
De kerkdiensten waren al te beluisteren, maar daar is nu videobeeld bijgekomen.
Dit geldt voor de live kerkdiensten maar ook als u de kerkdienst achteraf wilt bekijken of beluisteren.
 
Wilt u de kerkdiensten van vóór 28 maart bekijken, dan kan dat nog altijd via het youtube kanaal van 'de Eshof'.
Live en achteraf audio en video 
Video vóór 28 maart
Facebook De facebookpagina van de Eshof
Nieuwsbrieven 1 t/m 9 2021
EshofNieuwKl
Vanaf 12 januari 2021 is de lockdown met 3 weken verlengd.
Met de oprukkende Engelse variant van het virus is het niet meer verantwoord dat er gezongen wordt tijdens de diensten. Daarom, in ieder geval de komende 4 weken, op zondag 10 uur allléén online een morgengebed.
Zie de nieuwsbrief van 8 januari 2021.

Lees meer...

Hulp gezocht voor aangepaste collecte Hospice Nijkerk e.o.
HospiceIn de week van 26 april t/m 1 mei wordt in de gemeente Nijkerk op een aangepaste wijze gecollecteerd voor Hospice Nijkerk e.o.
Vorig jaar kon de collecte helaas niet doorgaan in verband met de coronacisis. Dit jaar willen we de collecte wél laten door gaan, maar dan op een andere manier. Er zal GEEN deurcollecte gehouden worden. In plaats daarvan worden deur-aan-deur kaarten verspreid met een oproep om een bijdrage te geven voor het Hospice.

Lees meer...

De Eshoftuin ontwaakt uit de winterslaap
Activiteiten rondom de Eshoftuin beginnen langzaam weer op gang te komen. Vanaf 1 Januari jl is er 100 vierkante meter bijgekomen. Dat is heel fijn er kan nu meer verbouwd worden en er kunnen meer mensen genieten van de duurzame groenten, kruiden en bloemen. De mest is gearriveerd, het spitten kan beginnen en de voorbereidingen voor een "weldadige" Eshoftuin zijn in gang gezet. Eshoftuin
Fiets gezellig een keertje langs, er is nu nog geen oogst , maar gewoon voor een gezellig bezoekje, of om een keertje mee te helpen. Je bent van harte welkom. In de wekelijkse nieuwsbrief staat eventuele actuele infomatie. Kies 'lees meer' voor de tijden en de locatie; de tijden zijn aan de winterperiode aangepast.

Lees meer...

Nieuwsbrieven 41 t/m 44 2020
EshofNieuwKl
Vanaf 15 december 2020 kent Nederland een lockdown
Voorlopig alléén online kerkdiensten.
Zie de extra nieuwsbrief hieronder. 
Deze diensten zijn live en achteraf te volgen via internet. 

Lees meer...

EXTRA NIEUWSBRIEF i.v.m. lockdown
15 december 2020
 
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
Gisteravond heeft onze minister-president een nieuwe lockdown afgekondigd. Met deze extra nieuwsbrief informeren we u over de gevolgen van deze lockdown voor de activiteiten in de Eshof.
  
Kerkdiensten in de periode 15 december t/m 19 januari.
De kerkdiensten en vesper zijn in deze periode alleen online te volgen. Alleen de medewerkers aan de diensten zijn in de Eshof aanwezig. Wij kiezen hiervoor om zo veel mogelijk te doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Lees meer...

Gebruiksplan voor 'de Eshof'
kerkzaal
Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Het gebruiksplan beschrijft hoe we onze activiteiten inrichten en organiseren in onze gebouwen in verband met de maatregelen vanwege de coronacrisis.

Met ingang van 15 december zijn de kerkdiensten van De Eshof allen online mee te vieren.
In de Eshof zijn alleen de hiervoor noodzakelijke medewerkers aanwezig.
Dit betekent dat vanaf 15 december het vorige gebruiksplan ‘buiten gebruik’ is gesteld. Er vinden immers geen activiteiten plaats in de Eshof.
De Eshof kan gebruikt worden voor uitvaarten. Voor uitvaarten gelden te allen tijde de algemene regels van de rijksoverheid.