Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Collectemunten
collectemuntenMet het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen voor collectemunten.
groene kerk klDe collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.

De collectemunten zijn te bestellen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL30RABO0382204735 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof. Wilt u bij de omschrijving uw adres vermelden en het aantal rode, gele en/of blauwe munten dat u wenst te ontvangen?
De collectemunten worden bij u thuis gebracht of per post verstuurd.
 
De Eshof heeft een zogenaamde ANBI-status met RSIN-nummer: 803983645.
Zie onze website voor informatie over ANBI
 
De aanschaf van collectemunten kunt u bij de belastingaangifte noteren onder de giften
 .
Als u ervoor kiest om een vast bedrag aan collectemunten per jaar te bestellen en dit gedurende 5 jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag bij de belastingaangifte aftrekbaar.
Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met De Eshof. Een formulier voor een 5-jarige overeenkomst kunt u opvragen bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.
 
Heeft u nog vragen? Bel of mail dan gerust met de collectebeheerder.