Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Gedachten over de Gedachtenisplek

gedachtenis hoek In de dienst van 30 oktober worden de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden herdacht. De gedachtenisplek   vervult   hierbij een bijzondere rol.
 In de afgelopen periode keek de Liturgische Vormgroep nog eens terug op het ontstaan ervan en haar betekenis gedurende het   kerkelijk   jaar. Het leek ons zinvol om deze geschiedenis nogmaals, of voor het eerst onder de aandacht te brengen.
 
Het begon zo…
 
In 2008 groeide bij de kerkenraad en liturgische vormgroep de gezamenlijke wens om een gedachtenisplek in de Eshof te realiseren. Vervolgens kreeg de Liturgische Vormgroep van de kerkenraad het verzoek om hiervoor een plan te ontwikkelen. Voor ons een eervolle en bijzondere opdracht, die we dan ook van harte hebben aangenomen.
Aan het ontwerpen van de vormgeving ging een zorgvuldig proces vooraf: gedachten en ideeën verkennen, keuzes afwegen en maken en vervolgens toetsen op haalbaarheid. Gaandeweg dit proces ontstond ook de gedachte om aan de gedachtenisplek een meerwaarde toe te voegen. Om tijdens de dienst de nabestaande(n) met de gemeente en andersom met elkaar te verbinden. Zo ontstonden de plannen voor een passende, gezamenlijke beleving en aandacht.
Om deze beide functies te kunnen combineren werd gekozen voor de plek achterin de kerkzaal. Een rustige, beschutte en toch zichtbare plaats. De inrichting werd samengesteld door elementen waarmee de gedachtenisplek verbonden kon worden tijdens de dienst. En van daaruit ontstonden de aanvullende vormen voor de liturgie.

In samenwerking met de kerkenraad en Ars pro Deo* groeide het uit tot een concreet totaalplan. Op een speciale gemeenteavond werd het, ondersteund met een maquette, aan de gemeente voorgelegd en kon het plan na goedkeuring in de periode erna worden gerealiseerd.
Het is mooi, om na al deze jaren te zien en te ervaren, dat de gedachtenisplek, de inrichting en de invulling zijn uitgegroeid tot een blijvende, waardevolle gedachtenisplek met ruimte voor nabestaanden en gemeente.
De gedachtenisplek en bijpassende handelingen zijn te herkennen aan:

- de ronde, goudkleurige wand is een beschutte en rustige plek
- de tafel is door zijn druppel vorm een symbool van doop, leven en hoop
- het bankje een rust plaats om te overdenken
-de standaard met kaars geeft licht en warmte op de zondag na het overlijden van een gemeentelid
- de schaal is de drager van de steen met naam van elk gemeentelid die overleden is. Tijdens de dienst wordt de steen door de nabestaande en predikant in de schaal gelegd en blijft zo gekend en zichtbaar
- in het boek, staan alle namen van de overledenen opgeschreven. Het boek ligt open om in te zien. Daarmee is het boek een blijvend document van herinnering voor de Eshof-gemeente
-de stenen worden voor de gedachtenisdienst in het doopvont gelegd en tijdens deze dienst overgedragen aan de nabestaande als herinnering voor thuis.
-voor de gedachteniszondag maakt de Vormgroep een passende schikking om de nabestaanden en gemeente een ondersteunend beeld mee te geven.
gedachtineshoek schaal
We hopen, dat deze toelichting een bijdrage betekent waarmee we samen het kerkelijk jaar kunnen beleven.

Namens de Liturgische Vormgroep,
Bea de Rijke

*Ars Pro Deo is een kerkelijke kunstenaarsvereniging. Verschillende kunstenaars ontwierpen de wand, de tafel met bankje, de schaal en kaarsenstandaard.