Diensten

zondag 04 juni 10:00 uur
Dr. Jean Jacques Suurmond, Amersfoort

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en BRIES

zondag 11 juni 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Collecte Hospice Nijkerk e.o.
QRcode HospiceVan 24 t/m 29 april
 wordt in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Hospice Nijkerk e.o. gehouden. Vele vrijwilligers brengen kaartjes rond met het verzoek een gift over te maken. Na de ingrijpende verbouwing van het Hospice is nu alle aandacht en zorg weer voor 100% gericht op de gasten. En ook al gebeurt er veel vrijwilligerswerk, professionele hulp staat voorop en is tegenwoordig niet goedkoop.
Het Hospice Nijkerk e.o. heeft door de jaren heen een goede naam opgebouwd. Ook veel plaatsgenoten zijn daar gastvrij ontvangen en hebben daar hun laatste liefdevolle zorg ontvangen. Het Hospice is momenteel een kennis- en expertisecentrum geworden. Het leidt heel veel vrijwilligers op en is als zodanig betrokken bij de hospice-unit in De Haven. Mooi dat die samenwerking er is.
 
Het afgelopen jaar is er veel werk verzet. Op 29 oktober vond de heropening plaats. Velen hebben van de geboden mogelijkheid gebruik gemaakt om een kijkje te komen nemen. Het monumentale pand Bethanië voldoet nu aan de huidige eisen op het gebied van verduurzaming en werkomgeving. Ook is er nog meer aandacht besteed aan de privacy van de gasten en hun familie. Zo is er een ruimte waar gasten met hun familie gezamenlijk kunnen eten. Maar ook een kamer waar familie kan overleggen met artsen, verpleging en coördinator. En voor de kleintjes is er een kinderkamertje gerealiseerd. Gelukkig kon het Hospice tijdens de verbouwing open blijven, maar duidelijk is dat dit veel van de organisatie heeft gevraagd.
 
Het is hartverwarmend dat ongeneeslijk zieke mensen vanaf 18 jaar, met een maximale levensverwachting van drie maanden, hier een gastvrij onthaal kunnen krijgen en dat in een huiselijke sfeer. Zeven dagen per week en 24 uur per dag zijn verpleegkundigen en goed opgeleide vrijwilligers aanwezig om de gasten te verzorgen. Als het onvermijdelijke einde
komt, mag hier op een gastvrije en professionele opvang gerekend worden.
 
Kortom, deze collecte wordt hartelijk aanbevolen. Veel extra informatie is te vinden op de website: www.hospicenijkerk.nl 
 
QRcode Hospice
 
Een bijdrage kan overgemaakt worden op
NL78 RABO 0337818320
t.n.v. St. Vrienden van Hospice Nijkerk e.o.
onder vermelding van collecteweek
of via mobiel en de QR-IDEAL