Diensten

zondag 04 juni 10:00 uur
Dr. Jean Jacques Suurmond, Amersfoort

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en BRIES

zondag 11 juni 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
de Eshofgemeente te Hoevelaken zoekt een cantor (m/v)
 De reactietermijn sluit op 16 juni 2023
 
gemeente
‘De Eshof’ in Hoevelaken is een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. ‘De Eshof’ wil recht doen aan de pluriformiteit van de gemeente en heeft geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen. Het menselijk omgaan met elkaar in en buiten de gemeente vinden de mensen van ‘de Eshof’ belangrijk. De gemeente ziet zich als een gemeenschap die helpt om een betere wereld op te bouwen.
 
de kerkmuzikale praktijk van ‘de Eshof’
De Eshofgemeente hecht aan een goed verzorgde, aansprekende liturgie. Muziek is daarbij een onmisbaar onderdeel, muziek en liederen kunnen het geloof op wonderlijke wijze bij het hart van mensen brengen. Samen een lied zingen betekent een gezamenlijke reis maken, waarbij achtergronden en overtuigingen zingenderwijs als het ware één worden. Dat vraagt onder andere een liturgie waarin sprake is van interactie tussen voorganger, organist, cantorij en gemeente.
Organist en cantor hebben een belangrijke inbreng in het voorbereiden van vieringen.
We zoeken naar eigentijdse vormen van vieringen en putten uit het nieuwe liedboek en diverse andere liedbundels en dienstboeken. Het gebruik van opwekkingsliederen is beperkt.
Er staat in het liturgisch centrum een Van Vulpen orgel met twee klavieren en vrij Pedaal. Daarnaast wordt de piano steeds vaker ingezet als uitvoerend- of begeleidend instrument, soms samen met andere instrumenten.
 
cantorij
Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen en 6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het zangseizoen loopt van eind augustus tot eind mei. De repetities zijn natuurlijk primair gericht op het instuderen van de te zingen liederen; daarnaast zijn ze ook momenten van informele ontmoeting van de cantorijleden. Vier ochtenddiensten in het jaar zijn oecumenisch, dan wordt er samen gezongen met het Rooms-Katholieke Pauluskoor.
 
rol / taken cantor 
  • voorbereiden en leiden van de repetities,
  • begeleiden op de piano (zo mogelijk) van de cantorij tijdens de repetities,
  • directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten waarin de cantorij zingt,
  • in overleg: deelname aan het liturgisch werkoverleg, dit vindt plaats voor de diensten waaraan de cantorij medewerking verleent. In het liturgisch werkoverleg hebben de organist, de cantor, de predikant en twee cantorijleden zitting. Het doel van het overleg is om de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige en aansprekende liturgie in stand te houden. Uiteindelijk is de predikant verantwoordelijk voor de liturgie. 
  • het zangniveau van de cantorij te allen tijde proberen te verhogen.
gewenste eigenschappen van de cantor
  • ervaring in koordirectie in de brede kerkmuziek, indien nodig de bereidheid om zich verder te verdiepen en te bekwamen,  
  • plezier in het enthousiasmeren van cantorij en gemeente,
  • plezierig kunnen samenwerken met voorgangers en musici,
  • openstaan voor de liturgie die in De Eshof wordt gebruikt.
vergoeding
Professionele vrijwilligers zijn (niet-)gemeenteleden die hun specialistische kennis en vaardigheden structureel ten dienste stellen van ‘de Eshof’. Onder deze categorie worden o.a. de kerkmusici (organisten en cantor) gerekend. De professionele vrijwilligers hebben een specifieke opleiding voor hun taak of functie. Zij kunnen een (passende) vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.
  
inlichtingen en reacties
Voor verdere inlichtingen kunt u desgewenst contact opnemen met Evert Veldhuizen, voorzitter van het cantorijbestuur, email Evert.Veldhuizen@pgdeeshof.nl. Aan hem kunt u ook uw interesse in de vacature kenbaar maken door uw brief en cv op te sturen. De reactietermijn sluit op 16 juni 2023.