Diensten

zondag 28 juli 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten

Collecten: Eigen diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  september is dinsdag 27 augustus 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Ontmoeten op de Veluwe
 
Wilbert van Iperen 2023Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, schrijft regelmatig een nieuwsbrief onder de naam ontmoeten op de Veluwe. Als classispredikant bezoekt hij alle gemeenten en voorgangers en gaat ook in verschillende gemeenten voor. Op deze wijze is hij het gezicht van de kerk op de Veluwe.
In zijn Nieuwsbrief schrijft hij als eerste een bezinnend/meditatief artikel.
Deze keer gaat het over Staakt de strijd n.a.v. Psalm 42 en Psalm 46. Daarna kondigt alvast de classicale veragderingen aan die gaan over grijs en groen. Dit is één van de speerpunten voor de komende tijd en gaat over generaties in de kerk.
Daarna stellen de Kerk in Actie consulenten zich voor. Dat zijn Jaantje Vink en Arjen Overweg. Zij vertellen ook iets over hun werk.
U leest dan verder over het ontbijt op de basisschool in Apeldoorn dat mede verzorgd wordt door vrijwilligers van de kerken.
U wordt een blik gegund op de generale synode. De aankondiging van de bidstond in Barneveld voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Altijd al theologie willen studeren? De PThU houdt een enquete onder jongeren die interesse hebben in deze studie.
De nieuwsbrief besluit met een gebed van de aartsbisschop van Canterbury, dr. Justin Welby.
In de nieuwsbrief is ook ruimte voor wat gemeenten bezighoudt en breder willen delen.
De nieuwsbrief wordt ook op de website gepubliceerd en daar staan ook de nieuwsbrieven die in de loop van de tijd verschenen zijn: pknclassisveluwe.nl/nieuwsbrief_1.