Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
SAMEN EROP VOORUIT
SamenEropVooruitOnlangs trof u in het bezorgde weekblad Stad Nijkerk (van 18 januari) een flyer aan. Met de titel ‘Samen erop Vooruit’.
 
‘Waar komt dat toch vandaan, en wat moet ik daarmee’ horen wij u mompelen. De herkomst is het resultaat van eerder gevoerd overleg tussen diverse maatschappelijk organisaties *) en de Diaconieën van de Dorpskerk en de Eshof. Ook het Nijkerks Diaconaal Beraad moet hier als stuwende kracht genoemd worden!

In navolging van de opgestarte actie (afgelopen najaar) in Nijkerk, haakt nu ook de kern Hoevelaken aan bij dit project.
 
Het probleem:
Zo’n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen!
Dat geeft stress. Mensen schamen zich ervoor en daarom vragen ze niet om hulp. Zo lopen ze hulp én geld (lees toeslagen) mis. Dat willen wij veranderen.
 
De feiten:
Uit onderzoek blijkt dat 30% van de mensen in geldnood, geen gebruik maakt van de financiële hulp die voor hen bedoeld is.Het kan 5 tot 7 jaar duren voordat men voor hulp durft aan te kloppen. Zo’n 70% van de huishoudens met schuld- en betaalproblemen zijn niet in beeld bij officiële instanties.
 
Dit kunnen we doen:
Om voor mensen, verkerend in genoemde omstandigheden, zijn er overal in het land inlooppunten, waar mensen aanwezig zijn die kunnen helpen bij het vinden van regelingen, welke voor hen van toepassing kunnen zijn. Deze vrijwilligers met kennis van financiële zaken en bestaande toeslagen-regelingen kunnen betrokkenen de juiste weg wijzen naar de juiste hulp.
 
Heb je hulp nodig:
Dan kun je het inlooppunt in de kern Hoevelaken bezoeken en jouw geldzorgen al-dan-niet bespreekbaar maken. Het inlooppunt is ingericht bij DE GEZUSTERS. Het kantoor van Thuiszorgorganisatie de GeZusters is dagelijks geopend.Hier kunt in alle vertrouwelijkheid langs gaan. Zij zijn gevestigd op Westerdorpsstraat 38 (het voormalige pand van Sunreflex) – telefonisch bereikbaar op nummer 033 20 35 123

*) Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Buurtzorg, de GeZusters, Vrouwen van NU, RK Paulus Gemeenschap, Lions Hoevelaken en de Zonnebloem