Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Hemelvaartsdag – donderdag 9 mei 2024
Wie gaat er mee dauwtrappen op Hemelvaartsdag?
Om 8.15 uur verzamelen we ons bij het Pauluscentrum en vertrekken van daar voor een wandeling. Jan Vogel zal ook dit jaar weer voor een mooie route zorgen.
Rond 9.30 uur zijn we terug bij het Pauluscentrum.
Daar staan koffie en lekkere dingen voor ons klaar, waar Willemien Schuurman Hess voor zal zorgen. Ook wie niet wil of kan dauwtrappen is van
harte bij de koffie uitgenodigd.
Om 10 uur nemen we plaats in de kerkzaal voor een morgengebed. We lezen dan het verhaal uit Handelingen 1 over de hemelvaart van Jezus. In (onder andere) het boek van de Handelingen van de Apostelen belooft Jezus dat hij in ons voort zal leven door de heilige Geest. Dat roept de vraag op: hoe doet hij dat? Of: waarin leeft hij in jou voort,
wat is voor jou het meest inspirerende van Jezus? Je zou daar een vraag aan toe kunnen voegen: hoe zou jíj herinnerd willen worden?
 
Wie wil, kan van tevoren of tijdens de wandeling over deze vragen nadenken. In de viering zal het hierover gaan.