Diensten

zondag 29 november 10:00 uur
ds. Ellie Boot/Advent I/doopdienst
Collecten: Eigen Diaconie en Vorming & Toerusting
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
De Eshof nu ook live te beluisteren via internet!
De Eshof nu ook live te beluisteren via internet!
Bij het vervangen van de geluidsinstallatie is "de Eshof" ook voorbereid voor de geluidsweergave van de kerkdiensten via Internet.
In de 2e week van september is dit voltooid & geactiveerd, zodat sinds zondag 18 september alle Eshof diensten ook "live" te beluisteren zijn.
Het gemakkelijkste is dit met een computer. Via internet gaat u daarvoor naar de server van kerkdienstgemist.nl. In het openingsmenu kiest u eerst de provincie (Gelderland) en dan Hoevelaken, waarna u als een van de keuzemogelijkheden de Prot. Gem. de Eshof krijgt.
Door hiervoor te kiezen en vervolgens het schermpje te activeren hoort u rechtstreeks wat er op dat moment in de Eshof wordt uitgezonden.
Als er geen uitzending is wordt dat door een omroepster gemeld. In die situatie (bv doordeweeks) kunt u op dezelfde pagina ook kiezen voor de opname van een dienst. De diensten worden ongeveer 3 maanden opgeslagen en zijn in die periode dus nog te beluisteren.