Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgie├źn, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
De Kerkenraad en moderamen
kerkenraad1In de vergadering van de kerkenraad worden besluiten genomen, de begroting en jaarcijfers goedgekeurd en nieuwe ambtsdragers benoemd.
 
We kennen binnen 'de Eshof' vijf kernfuncties die we gedefinieerd hebben als het allerbelangrijkste in onze gemeente: de eredienst, het jeugdwerk, het diaconaat, het pastoraat en het rentmeesterschap
 
Deze vijf kernfuncties vormen samen met de predikant, voorzitter en secretaris de kern van de kerkenraad: de kleine kerkenraad.
 
Om deze kleine kerkenraad heen staan overige ambtsdragers met werkgroepen, het college van diakenen en het college van kerkrenstmeesters. De ambtsdragers hieruit vormen samen met de kleine kerkenraad grote kerkenraad.
 
Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba.
Zij vergaderen alleen als het nodig is, houden samen het overzicht en bereiden de agenda voor de kerkenraad voor.
  
(met de muis of de vinger de namen aanraken, of op naam (klikken) geeft meer informatie) 
 
De kleine kerkenraad:
Predikant:  
Voorzitter:  
Scriba:  
Pastoraat:  
Jeugdwerk:  
Rentmeester:  
Diaconaat:  
Notulist (geen lid kerkenraad):  

  
komt 6x per jaar bij elkaar.
 
De grote kerkenraad:
Pastoraat en oecemene:  
Speciale opdracht pastoraat :  
Rentmeester:  
Diaconaat:  
 
 

 
Plus diaconaal rentmeesters, pastoraal werkers en gemeenteleden verbonden met het college van kerkrentmeesters
Deze groep komt 2-3x per jaar bij elkaar, samen met de kleine kerkenraad.