Diensten

zondag 02 oktober 10:00 uur
ds. Marrit Bassa, Voorst
Collecten: Voedselbank en Eredienst

zondag 09 oktober 10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
Collecten: Straatpastoraat en Onderhoud gebouw

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgie├źn, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
De Kerkenraad en moderamen
kerkenraad1In de vergadering van de kerkenraad worden besluiten genomen, de begroting en jaarcijfers goedgekeurd en nieuwe ambtsdragers benoemd.
 
We kennen binnen 'de Eshof' vijf kernfuncties die we gedefinieerd hebben op basis van wat we het allerbelangrijkste vinden in onze gemeente. Deze zijn: de eredienst, het jeugdwerk, het diaconaat, het pastoraat en het kerkrentmeesterschap
 
Deze vijf kernfuncties vormen de kern van de kerkenraad: de kleine kerkenraad.
 
Om deze kerkenraad heen staan overige ambtsdragers en werkgroepen met zelfstandige bevoegdheden. Deze vormen de grote kerkenraad.
 
Het moderamen bestaat alleen nog uit de predikant, de voorzitter en de scriba.
Zij vergaderen alleen als het nodig is, houden samen het overzicht en bereiden de agenda voor de kerkenraad voor.
  
(met de muis of de vinger de namen aanraken, of op naam (klikken) geeft meer informatie) 
 
De kleine kerkenraad:
Predikant:  
Voorzitter:  
Scriba a.i.:  
Pastoraat:  
Jeugdwerk:  
Rentmeester:  
Diaconaat:  
Notulist (geen lid kerkenraad):  

  komt 6x per jaar bij elkaar.
 
De grote kerkenraad:
Pastoraat en oecemene:  
Speciale opdracht pastoraat :  
Rentmeester:  
Diaconaat:  
 
 

 komt 2-3x per jaar bij elkaar, samen met de kleine kerkenraad.