Diensten

zondag 29 november 10:00 uur
ds. Ellie Boot/Advent I/doopdienst
Collecten: Eigen Diaconie en Vorming & Toerusting
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 

De Eshoftuin gaat in winterstand

De bloemen, groenten en kruiden geven het vanzelf aan: de winter komt eraan! Iedere plant reageert op zijn eigen manier; het is weer mooi om te zien. De oogst neemt in deze periode sterk af, maar de wintergroenten doen het goed. Ons koffiekwartiertje bregen we door in de nabijheid van uitbundig groeiende boerenkool en winterbloemkool, zie de foto.

IMG 4340

Het symboliseert de uitnodiging: fiets gezellig een keertje langs, er zal weinig oogst meer zijn, maar gewoon voor een gezellig bezoekje, of om een keertje mee te helpen. Je bent van harte welkom. In de wekelijkse nieuwsbrief staat eventuele actuele infomatie. Kies 'lees meer' voor de tijden en de locatie; de tijden zijn aan de winterperiode aangepast.

De tuin ligt aan de Veenwal, tegenover nr. 5, de eerste tuin links, herkenbaar aan het bord vanaf de weg.

Bij redelijk weer zal er op zaterdagmorgen v.a. 10.00 tot ca. 12.00 uur in ieder geval één lid van de tuingroep aanwezig zijn.

Vanaf 10.00 tot 11.30 uur ben je van harte welkom. We bekijken dan samen of er eventueel iets oogstbaar is (neem zelf iets mee om het in te doen).

Aanmelden als je komt helpen is fijn voor de planning, graag bij Janiet Kempen, telefoon 06-36 58 71 46, mail: Eshoftuin1@pgdeeshof.nl

Giften

Mensen vroegen ons hoe ze de tuin met een financiële gift kunnen ondersteunen. Dat kan door een bedrag over te maken op NL20 RABO 0302 2062 99 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof met als omschrijving “geoormerkte gift voor de Eshoftuin”. Bedankt vast!

We proberen bij alles wat we doen zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Vandaar in het afgelopen seizoen de vraag om tweedehands spullen. Wat we nog kunnen gebruiken vermelden we in de nieuwsbrief.

Evaluatie 

Op zaterdag 11 oktober 2020 heeft de groep een evaluatie van het afgelopen seizoen gemaakt. Het was het eerste seizoen dat we gezamenlijk aan en in de Eshoftuin hebben gewerkt. De groep wil volgend jaar graag doorgaan. Een lid moet afhaken. We hebben er veel plezier in gehad; het werken in de natuur ontspant. We hebben aardig wat mensen op bezoek gehad. We hebben ook zo genoten van de bloemen. We stonden er bij stil, hoorden het gezoem, zagen de vele soorten insecten en vlinders zich voeden, zich voorbereiden op de winter, maar zo ook de biodiversiteit in stand houden. Links op de foto de insecten op de bloemen, rechts een ‘bloemetje van De Eshof’ uit eigen tuin.

 IMG 4089 1   20200729 150022 resized

Algemene informatie

De Eshof heeft in 2018 de uitgangspunten van de ‘Groene kerk’ tot haar beleid gemaakt. Er is een ‘Werkgroep Duurzame Eshof’ ingesteld. Die heeft al veel gedaan, waaronder zonnepanelen op het dak. Inmiddels prijkt het schildje op de gevel. Najaar 2019 is een aantal gemeenteleden gevraagd een duurzame ‘bloemen- en moestuin’ op te zetten. Een enthousiaste groep mensen heeft dit opgepakt. Er zijn voorjaar 2020 twee stukken grond gehuurd op het moestuincomplex tegenover Veenwal nr. 5.  De groep heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • In de praktijk laten zien dat we als kerkgemeenschap dingen in de kerk anders, duurzamer kunnen doen. We willen zo mensen in de kerk en daarbuiten inspireren meer na te denken over hun bijdrage aan een leefbare wereld, ook voor hun nageslacht.
  • Het opzetten van een moestuin voor groenten, fruit en kruiden, en een bloementuin. Daarbij willen we op een natuurlijke, biologische manier te werk gaan, zonder bestrijdingsmiddelen.
  • We willen onze ervaringen en bevindingen delen met de leden van de Eshof en andere geïnteresseerden. We zullen daarvoor de geëigende kanalen gebruiken. 
  • We willen regelmatig belangstellenden (ook kinderen) uitnodigen om mee te werken zodat ook anderen van de tuin kunnen genieten en kennismaken met verantwoord tuinieren.
  • We zien de tuin ook als ontmoetingsplek voor mensen uit De Eshof en daarbuiten. 
  • De oogst van de tuin willen we allereerst delen met alle mensen uit de Eshof die in de tuin meewerken, maar ook delen met de overige leden van de Eshof, om hen ook op die manier te betrekken bij het doel van de tuin.
  • De bloemen van de tuin kunnen ook gebruikt worden voor ‘het bloemetje uit de kerk’.
  • We denken aan de mogelijkheid om een maaltijd te organiseren van de opbrengst van de tuin. 
  • Een deel van de oogst zou kunnen gaan naar de Voedselbank Nijkerk.