Diensten

zondag 31 mei 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Ben Piepers: alternatieve dienst te beluisteren via Internet: Pinksteren
Collecten: Queen of Peace Highschool en het Pastoraat
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 

Kasplantjes op de Eshoftuin?

Ja, en die oogsten we ook nog! Het is onvoorstelbaar hoe hard de groenten die we in het kasje gepoot en gezaaid hebben zijn gegroeid, zie de foto.

IMG 2843 1

Kom gezellig een keertje langs op de Eshoftuin, voor een bezoekje of om een keer mee te helpen. Je kan ook al wat van de eerste oogst meenemen. We gaan de komende weken kasgroenten oogsten (botersla en andijvie), mogelijk zijn er nog rucola, raapstelen, asperges en rabarber te oogsten. En de eerste aardbeien zijn rijp! Uit de kruidentuin kan je takjes lavas (dat is ‘maggiplant’, die is er al volop!), koriander en tijm of blaadjes salie en basilicum meenemen. Je kan woensdag en zaterdag vanaf 11.00 tot 11.30 uur bij ons langskomen om samen te bekijken wat er eventueel die dag oogstbaar is. Je bent van harte welkom!

Neem als je komt helpen eventueel een knielkussen en klein tuingereedschap mee. De tuin ligt in het moestuincomplex tegenover Veenwal nr. 5, eerste tuin links. Bij redelijk weer zal er op de volgende tijdstippen een lid van de tuingroep aanwezig zijn:

Dinsdagavond v.a. 19.00 uur tot de schemering;

Woensdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur;

Zaterdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur.

Aanmelden is fijn voor de planning, graag bij Janiet Kempen, telefoon 06-36 58 71 46, mail: Eshoftuin1@pgdeeshof.nl

Tuinspullen gevraagd

Heb je tuingereedschap dat je niet meer gebruikt, dan doe je ons daar een groot plezier mee! HEEL erg bedankt voor alles wat jullie als geschonken hebben! Het enige dat we nog missen is een kleine snoeischaar of -mes en een stevige schaar. 

We proberen bij alles wat we doen zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Vandaar de vraag om tweedehands spullen. Maar ook op andere terreinen proberen we zo duurzaam mogelijk te werk te gaan.

De Eshoftuin groeit steeds meer

Het zaaigoed en de plantjes in de bak is met dit mooie weer heel hard gegaan. We hebben al veel raapstelen, rucola, radijs, botersla en andijvie geoogst.

20200422 104319 resized

Met veel inzet hebben we alles wat we gepoot en gezaaid hebben in de afgelopen weken ‘begieterd’, de aanhoudende droogte maakte dat meer dan nodig. Het was zeer ‘groeizaam weer’, behalve eind week 20! Vlak na 'IJsheiligen', traditioneel het moment om daarna vorstgevoelige zaden te zaaien en planten in de tuin te zetten, werden we toch nog verrast door wat vorst aan de grond. Het groeizame weer zorgt ook voor flink wat onkruid, dus naast gieten moeten we veel wieden. We willen zo veel mogelijk biologisch werken. Biologisch werken uit zich nu bijvoorbeeld in het zo min mogelijk schoffelen en zo veel mogelijk het onkruid wieden. Dit is beter voor het bodemleven en wieden zorgt voor ‘grondiger’ resultaat. Het wieden kost meer tijd, maar je wordt er wel rustig van, het ontspant. En dat is voor de duurzaamheid van de geest weer goed!

De tuinbonen beginnen te bloeien (helaas zijn ook de eerste luizen al gesignaleerd, te bestrijden met zeepsop en spiritus), de ‘voorgetrokken’ snij- en sperziebonen gepoot en de kapucijners en peulen groeien mooi tegen het gaas aan. De dahlia’s zijn gepoot en iedere week oogsten we wat asperges, maar de hoeveelheid en kwaliteit is matig; het zijn al vrij oude planten, de bedden lagen er al van de vorige huurder. Ook de aardpeer komt alweer op, een bijzonder knolgewas. We hebben verschillende soorten sla uitgepoot, koolrabi, witte kool en andijvie. We hebben ook een paar bedden ingezaaid met allerlei bloemenzaad. Dit alles in de tuin die direct aan de Veenwal ligt, de ‘voortuin’. 

Iets verder op het complex ligt onze ‘achtertuin’, die veel kleiner is en waar ons schuurtje staat, dat iedere week weer een stukje gerenoveerd wordt.

IMG 2837

Daar is de kruidentuin en de fruittuin. Er zijn al aardig wat kruiden om mee te nemen, zie hiervoor. De overige grond is bestemd voor aardbeien, bloemen en pompoenen. Pompoenen vragen veel ruimte. Die zijn inmiddels ook gepoot, en de resterende grond ingezaaid met verschillende soorten bloemen. In de fruittuin staan een pruimenboompje en een achttal rode- en blauwe bessenstruiken. 

Praktische informatie

De tuin ligt aan de Veenwal, tegenover nr. 5, de eerste tuin links bij de parkeerplaatsen. 

We zijn bezig met een bord zodat iedereen vanaf de weg al kan zien waar de Eshoftuin is.

Wil je meehelpen? Leuk! Alle hulp is welkom. Denk aan de juiste kleding en neem het in de actuele oproep gevraagde tuingereedschap mee.

Maar je kan ook gewoon even langskomen, gezellig!

Er zijn vaste tijdstippen waarop er altijd iemand van de tuingroep op de tuin is (mits het redelijk weer is):

Dinsdagavond v.a. 19.00 uur tot de schemering

Woensdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur

Zaterdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur

Aanmelden is fijn voor de planning, graag bij Janiet Kempen, telefoon 06-36 58 71 46, mail: Eshoftuin1@pgdeeshof.nl

Algemene informatie

De Eshof heeft twee jaar geleden de uitgangspunten van de ‘Groene kerk’ tot haar beleid gemaakt. Er is een ‘Werkgroep Duurzame Eshof’ ingesteld. Die heeft al veel gedaan, waaronder zonnepanelen op het dak. Inmiddels prijkt het schildje op de gevel. Najaar 2019 is een aantal gemeenteleden gevraagd een duurzame ‘bloemen- en moestuin’ op te zetten. Een enthousiaste groep mensen heeft dit opgepakt. Er zijn voorjaar 2020 twee stukken grond gehuurd op het moestuincomplex tegenover Veenwal nr.5.  De groep heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • In de praktijk laten zien dat we als kerkgemeenschap dingen in de kerk anders, duurzamer kunnen doen. We willen zo mensen in de kerk en daarbuiten inspireren meer na te denken over hun bijdrage aan een leefbare wereld, ook voor hun nageslacht.
  • Het opzetten van een moestuin voor groenten, fruit en kruiden, en een bloementuin. Daarbij willen we op een natuurlijke, biologische manier te werk gaan, zonder bestrijdingsmiddelen.
  • We willen onze ervaringen en bevindingen delen met de leden van de Eshof en andere geïnteresseerden. We zullen daarvoor de geëigende kanalen gebruiken. 
  • We willen regelmatig belangstellenden (ook kinderen) uitnodigen om mee te werken zodat ook anderen van de tuin kunnen genieten en kennismaken met verantwoord tuinieren.
  • We zien de tuin ook als ontmoetingsplek voor mensen uit De Eshof en daarbuiten. 
  • De oogst van de tuin willen we allereerst delen met alle mensen uit de Eshof die in de tuin meewerken, maar ook delen met de overige leden van de Eshof, om hen ook op die manier te betrekken bij het doel van de tuin.
  • De bloemen van de tuin kunnen ook gebruikt worden voor ‘het bloemetje uit de kerk’.
  • We denken aan de mogelijkheid om een maaltijd te organiseren van de opbrengst van de tuin. 
  • Een deel van de oogst zou kunnen gaan naar de Voedselbank Nijkerk.