Diensten

zondag 09 augustus 10:00 uur
ds. Rene Rosmolen, Hoogland
Collecten: Eigen Diaconie en de Eredienst
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 

Iets halen op de Eshoftuin?

Ja, dat kan! Dankzij het niet te hete en afwisselende weer groeit alles voorspoedig, De kracht van de natuur is mooi om te ervaren.

20200729 121852 resized

De tafel symboliseert de uitnodiging: fiets gezellig een keertje langs, om wat van de oogst te halen, gewoon voor een bezoekje, of om een keertje mee te helpen. In de wekelijkse Nieuwsbrief/zondagsbrief staat wat kruiden betreft wat er die week 'te halen' is, voor de bloemen en groenten geldt: er is vrijwel altijd wel wat oogstrijp en te plukken. Je bent van harte welkom! Kies 'lees meer' voor de tijden en de locatie.

Woensdag en zaterdag vanaf 11.00 tot 11.30 uur kan je bij ons langskomen om samen te bekijken wat er oogstbaar is (neem zelf iets mee om het in te doen).

De tuin ligt aan de Veenwal, tegenover nr. 5, de eerste tuin links, herkenbaar aan het bord vanaf de weg.

Bij redelijk weer zal er op de volgende tijdstippen een lid van de tuingroep aanwezig zijn:

Dinsdagavond v.a. 19.00 uur tot de schemering;

Woensdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur;

Zaterdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur.

Aanmelden als je komt helpen is fijn voor de planning, graag bij Janiet Kempen, telefoon 06-36 58 71 46, mail: Eshoftuin1@pgdeeshof.nl

Giften

Mensen vroegen ons hoe ze de tuin met een financiële gift kunnen ondersteunen. Dat kan door een bedrag over te maken op NL20 RABO 0302 2062 99 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof met als omschrijving “geoormerkte gift voor de Eshoftuin”. Bedankt vast!

En HEEL erg bedankt voor alle tuinspullen die jullie in de afgelopen maanden hebben geschonken. We maken er dagelijks met plezier gebruik van. We proberen bij alles wat we doen zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Vandaar de vraag om tweedehands spullen. We hebben nu vrijwel alles, alleen een schaar zou nog een aanwinst zijn.

Wat groeit en bloeit en altijd weer boeit

Het groeizame weer zorgt ook voor flink wat onkruid, dus naast gieten moeten we veel wieden. We willen zo veel mogelijk biologisch werken. Biologisch werken uit zich nu bijvoorbeeld in het zo min mogelijk schoffelen en zo veel mogelijk het onkruid wieden. Dit is beter voor het bodemleven en wieden zorgt voor ‘grondiger’ resultaat. Het wieden kost meer tijd, maar we hebben er veel plezier in en je wordt er rustig van, het ontspant. En dat is voor de duurzaamheid van de geest weer goed! 

En we bereiden ons al weer voor op de oogsten van de komende tijd, net als de mens dat al wel 10.000 jaar in het ritme van de seizoenen gedaan heeft: denk aan herfst-lof, boerenkool, spruiten, selderie en winterbloemkool. Dit alles in de tuin die direct aan de Veenwal ligt, de ‘voortuin’. 

Iets verder op het complex ligt onze ‘achtertuin’, die veel kleiner is en waar ons schuurtje staat. Ook daarop is nu een bord aangebracht. Daar is de kruidentuin en de fruittuin. Er zijn al aardig wat kruiden om mee te nemen! Kijk hiervoor in de actuele nieuwsbrief/zondagsbrief. De overige grond is bestemd voor aardbeien, bloemen en pompoenen. Pompoen-achtige planten vragen veel ruimte.

IMG 3035    20200708 093936 resized

Die dragen al vrucht, zie de foto links van de spagettipompoenen en de gele courgette rechts is alleen al prachtig om te zien. De resterende grond ingezaaid met verschillende soorten bloemen. In de fruittuin staan ook een pruimenboompje en een achttal rode- en blauwe bessenstruiken.

We genieten van de bloemen en zien vele soorten insecten en vlinders zich voeden en zo de biodiversiteit in stand houden. Het boeket rechts was voor een jarig gemeentelid.

IMG 3322

   20200729 150022 resized   

Algemene informatie

De Eshof heeft twee jaar geleden de uitgangspunten van de ‘Groene kerk’ tot haar beleid gemaakt. Er is een ‘Werkgroep Duurzame Eshof’ ingesteld. Die heeft al veel gedaan, waaronder zonnepanelen op het dak. Inmiddels prijkt het schildje op de gevel. Najaar 2019 is een aantal gemeenteleden gevraagd een duurzame ‘bloemen- en moestuin’ op te zetten. Een enthousiaste groep mensen heeft dit opgepakt. Er zijn voorjaar 2020 twee stukken grond gehuurd op het moestuincomplex tegenover Veenwal nr. 5.  De groep heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • In de praktijk laten zien dat we als kerkgemeenschap dingen in de kerk anders, duurzamer kunnen doen. We willen zo mensen in de kerk en daarbuiten inspireren meer na te denken over hun bijdrage aan een leefbare wereld, ook voor hun nageslacht.
  • Het opzetten van een moestuin voor groenten, fruit en kruiden, en een bloementuin. Daarbij willen we op een natuurlijke, biologische manier te werk gaan, zonder bestrijdingsmiddelen.
  • We willen onze ervaringen en bevindingen delen met de leden van de Eshof en andere geïnteresseerden. We zullen daarvoor de geëigende kanalen gebruiken. 
  • We willen regelmatig belangstellenden (ook kinderen) uitnodigen om mee te werken zodat ook anderen van de tuin kunnen genieten en kennismaken met verantwoord tuinieren.
  • We zien de tuin ook als ontmoetingsplek voor mensen uit De Eshof en daarbuiten. 
  • De oogst van de tuin willen we allereerst delen met alle mensen uit de Eshof die in de tuin meewerken, maar ook delen met de overige leden van de Eshof, om hen ook op die manier te betrekken bij het doel van de tuin.
  • De bloemen van de tuin kunnen ook gebruikt worden voor ‘het bloemetje uit de kerk’.
  • We denken aan de mogelijkheid om een maaltijd te organiseren van de opbrengst van de tuin. 
  • Een deel van de oogst zou kunnen gaan naar de Voedselbank Nijkerk.