Diensten

zondag 05 december 10:00 uur
Roel van Riezen/2e advent
Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie

16:00 uur
Vesper
Collecte: Voedselbank

Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Eshof.
 
Er is voor een nieuwe indeling gekozen. We nodigen u uit rond te kijken in het menu dat u hierboven vindt.
 
Om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte onderdelen hebben wij onderaan elke pagina een aantal onderwerpen opgenomen.
  

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zustersen broeders noemde.
 
Kinderkersttocht 24 december vanaf 18.30 uur
kinderkerstVoor de kinderkersttocht op 24 december zijn we hard op zoek naar begeleiders: wie zou, samen met een groepje kinderen, bij één van de vijf taferelen aanwezig willen zijn?
En wie van de kinderen zou als wijze, engel, soldaat of herder aan één van de taferelen mee willen doen? Ook de stal is nog leeg; wie wil Maria zijn en wie Jozef?
Opgeven voor deelname aan de taferelen kan bij Richard van de Kamp
Dit jaar willen we graag de kinderkersttocht, die afgelopen Kerst op de planning stond, alsnog door laten gaan.
Toen was het een mooi alternatief voor de bestaande kinderkerstviering. Door het aantal positieve reacties dat we hierop kregen, gaan we dit jaar voor een herkansing. Hopelijk is iedereen weer net zo enthousiast als vorig jaar!
Als opfrisser de taferelen die we onderweg zullen tegenkomen:
1. De wijzen, personages: drie wijzen
2. De engel van de aankondiging, personages: hoofdengel met hulpengelen
3. De volkstelling, personages: Romeinse soldaten met hulpsoldaten
4. De herders, personages: enkele herders
5. De Kerststal, personages: Maria en Jozef
 
Opgeven voor deelname aan de tocht of voor deelname aan de taferelen kan bij Richard van de Kamp:
Mail: richard.van.de.kamp@pgdeeshof.nl
 
Verdere informatie volgt via nieuwsbrief, Rondom en e-mail.