Diensten

zondag 05 december 10:00 uur
Roel van Riezen/2e advent
Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie

16:00 uur
Vesper
Collecte: Voedselbank

Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Eshof.
 
Er is voor een nieuwe indeling gekozen. We nodigen u uit rond te kijken in het menu dat u hierboven vindt.
 
Om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte onderdelen hebben wij onderaan elke pagina een aantal onderwerpen opgenomen.
  

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zustersen broeders noemde.
 
Geheime engelen 2021 - bonusengel
(door Ellie Boot en Nel Stoffelsen)
engel voile Eshof 1Geheime engelDe lootjes zijn getrokken en er vliegen al engelen door het dorp, heb ik gelezen. Heel fijn dat we gestart zijn. Er is echter nog steeds de mogelijkheid om ‘bonusengel’ te zijn. Dat betekent dat je alleen ‘gever’ bent en geen ontvanger. We kennen nog heel veel mensen die in aanmerking zouden komen om ‘ontvanger’ te zijn. Dus, wil je hieraan meewerken, meld je aan bij Nel Stoffelsen of Ellie Boot.
 
In november 2020 begon het eerste ‘geheime engelen’-project. Weet u het nog? 
Het was een succes. Veel engelen vlogen met hart en ziel rond om iemand kleine blijken van aandacht te geven. Voor die ander was het geheim van wie de verrassingen kwamen.
Vooral de vier weken van de Advent lijken hiervoor geschikt te zijn. In het donker kun je immers gemakkelijk ongezien een verrassing bij een voordeur droppen.
 
In de Bijbelverhalen komen we onderweg naar Kerstmis een engel tegen (Gabriël) en een hele stoet zong ‘gloria in excelsis Deo’ in de Kerstnacht. Bovendien zijn deze dagen voor sommige mensen niet de fijnste en niet iedereen ziet uit naar Kerstmis. Het is langer donker en een gevoel van eenzaamheid kan op de loer liggen. Een engel brengt even licht. Zullen we daarom opnieuw gaan vliegen…?
Ieder die mee wil doen, kan zich vóór 15 november opgeven bij Nel Stoffelsen.  Iedereen mag meedoen: klein en groot, jong en oud, gemeentelid of parochiaan of anders (niet) gelovig. U bent zowel gever als ontvanger met het systeem lootjetrekken.nl. Mocht u alleen gever willen zijn of alleen ontvanger, dan kunt u dat ook aangeven. Meer informatie over het project zal te vinden zijn in de Rondom van november.
Doe mee! Zo bezorgen we elkaar een beetje licht in het duister.