Diensten

zondag 01 oktober 10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen

Collecten: Straatpastoraat en Jeugd- en jongerenwerk

zondag 08 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Collecte Hospice Nijkerk e.o.
QRcode HospiceVan 25 t/m 30 april
 wordt de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Hospice Nijkerk e.o. gehouden. Tal van vrijwilligers gaan op pad, niet met een collectebus, maar met een schriftelijk verzoek om een gift over te maken. Het Hospice staat voor een grote noodzakelijke verbouwing waar veel geld voor nodig is.

Het Hospice Nijkerk e.o. heeft een goede naam opgebouwd. Veel mensen uit de regio zijn gastvrij ontvangen en hebben de laatste liefdevolle zorg ontvangen. Het Hospice is ondertussen een kennis- en expertisecentrum geworden. Het leidt heel veel vrijwilligers op, die onder andere ook worden ingezet voor “Hospice Nijkerk Thuis”.

Het Hospice wordt gedragen door vele vrijwilligers. Ook bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het monumentale pand Bethanië geeft aan de gasten een warme huiselijke sfeer, maar de normen liggen wel hoger dan vroeger. Vandaar dat er gekozen is voor verduurzaming, betere isolatie en optimalisering van de installatie die kan zorgen voor verwarming of verkoeling. Daarbij is er voor gasten en familie, maar ook voor vrijwilligers en verpleging gezocht naar meer privacy en werkruimte. Zo komt er een ruimte waar gasten met hun familie gezamenlijk kunnen eten. Maar ook een kamer waar familie kan overleggen met artsen, verpleging en coördinator. Tijdens de verbouwing kan het Hospice gelukkig openblijven, omdat heel veel werkzaamheden in de werkplaats voorbereid kunnen worden.

Het Hospice Nijkerk e.o. biedt in de gemeenten Bunschoten, Nijkerk, Putten en Zeewolde zorg aan ongeneeslijk zieke mensen vanaf 18 jaar met een levensverwachting van korter dan drie maanden. In die laatste levensfase biedt het Hospice een rustige, respectvolle zorgomgeving in een huiselijke sfeer. Alles is gericht op comfort en aandacht, zowel voor gasten als voor hun naasten. Hun wensen en behoeften staan centraal. Als het thuis moeilijk wordt om die zorg te kunnen blijven geven, staat het Hospice open voor iedereen. Zeven dagen per week en 24 uur per dag zijn verpleegkundigen en goed opgeleide vrijwilligers aanwezig om de gasten te verzorgen. Als het onvermijdelijke einde komt, mag hier op een gastvrije en professionele opvang gerekend worden.

Kortom, deze collecte wordt van harte aanbevolen. En mochten er particulieren of bedrijven zijn die deze verbouwing en zo het Hospice extra willen ondersteunen met financiën, materialen of arbeid, dan is dat zeer welkom. Veel informatie is er te vinden op de vernieuwde website: www.hospicenijkerk.nl

QRcode Hospice
 
Een bijdrage kan overgemaakt worden op
NL78 RABO 0337818320
t.n.v. St. Vrienden van Hospice Nijkerk e.o.
onder vermelding van collecteweek
of via mobiel en de QR-IDEAL