Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Theologiestudenten Windesheim verkennen dicht bij huis de wijde wereld
windesheim klOok in je eigen omgeving kun je een verre reis maken en mensen ontmoeten die heel anders in het leven staan dan jij. Dat ervoeren theologiestudenten van hogeschool Windesheim bij hun ‘internationale excursie-at-home’ week.
 
‘Voor een hbo-opleiding als de onze zijn internationale contacten essentieel’, legt teamleider Marchien Timmerman uit. Met een uitwisseling komen studenten uit hun comfort-zone, worden ze ondergedompeld in een vreemde cultuur.
Twee jaar lang gooide corona de internationale contacten en uitwisselingen van de Zwolse theologieopleiding in de war: geen stages in Zuid-Afrika, geen excursies naar Praag… Thuisblijven was nu het parool.
 
De theologieopleiding maakte van de nood een deugd en vond een nieuwe vorm om studenten in contact te brengen met mensen van andere achtergronden en uit andere culturen. Tijdens de internationale week in maart 2022 gingen studenten op zoek naar ‘het vreemde dichtbij’. En dat leverde verrassende ontmoetingen op. Student Bjorn sprak in Groningen met een Roemeense student geneeskunde: ‘Hij vertelde dat hij Nederlanders erg treurig en solitair vindt, doordat ze minder met familie omgaan dan hij kent uit zijn eigen cultuur.’ Wat is het belangrijkste dat hij geleerd heeft? ‘Dat je tijdens zo’n ontmoeting je open moeten opstellen en zonder vooroordelen het gesprek ingaan.’
 
‘Leren luisteren zonder oordeel’
Dat is ook de ervaring van medestudent Demi. Zij sprak in het kader van de internationale week met Fatma, een leeftijdgenoot die moslim is. Wat viel haar vooral op? ‘Wat voor een enorme invloed het geloof kan hebben op iemands leven: Fatma is bereid om alles aan de kant te schuiven voor het geloof, iets wat ik persoonlijk nooit zou kunnen.’ Bij haar presentatie vertelde Demi dat ze was begonnen met het afwerken van een vragenlijstje op papier, maar pas toen ze dat weglegde werd het een echt gesprek. Ze wil die open houding later ook in haar werk gaan toepassen: ‘Het raakte mij omdat ik nu ook weet hoe belangrijk de positie als (toekomstig) docent hierin kan zijn en daarom hoop ik ook dat ik later kan zorgen dat iedereen zich zoveel mogelijk gehoord voelt.’
 
Ook interesse om de wijde wereld te verkennen? Meld je dan aan om een dagje mee te lopen bij onze theologie-opleiding: https://www.windesheim.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/hbo-theologie