Vierluik Zinvol diaconaat

Avond 3 - Werelddiaconaat = / ≠  noodhulp
maandag 11 februari 2019, 20.00 - 22.00 uur, de Eshof
Gerwin Avond4
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn kernwoorden in het diaconaat. Vroeger vulde Kerk in Actie deze rol in, dat kan nu anders.
 
Vanuit het idee om de hulp aan de medemens zelf te organiseren wordt dit werk voor de gemeente steeds leuker. Je ziet dat hulp op de juiste plek terecht komt en deelt de zorg samen met lokale partners. Een mooie manier om wereldwijd iets te kunnen bijdragen op basis van gelijkwaardigheid en respect. Legio thema's komen voorbij, maar wat spreekt ons nu echt aan en wat kunnen we met duurzaamheid en klimaatvraagstukken?
 
Mooi werk - met zinvol diaconaat
Onze gemeente wil graag een steentje bijdragen aan een mooiere wereld. Eén manier is om een directe bijdrage te leveren voor onze medemens in nood of om leefomstandigheden duurzaam te verbeteren.

Onze werkgroep wil graag samen met gemeenteleden dit werk meer zichtbaar maken en van binnenuit voeden. Hiervoor heeft de ZWO-groep een programma van vier avonden voorbereid. We nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.
 
Het zijn actieve, inspirerende en uitdagende avonden waarop we aan de hand van workshops, discussies en thema's aan de slag gaan. Het is geen avondje luisteren! U krijgt een goed beeld van de taken van de ZWO en we willen nieuwe wegen verkennen.
U hoeft niet aan alle avonden mee te doen, al is dat wel het meest bevredigend.
 
Datum en tijd: maandag 11 februari 2019, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Annemarie van der Meulen , Celine van den Heuvel
Gastspreker: ?
Deelname: vrijwillige bijdrage