De brochure 'Vorming en Toerusting 2018-2019'' kunt u hieronder bij de bijlagen vinden.
 
Wij nodigen u uit om in te schrijven voor alles wat u boeiend vindt.
Aan veel activiteiten kunt u spontaan meedoen, ook wanneer u zich niet heeft opgegeven. Echter, het doorgaan van een activiteit wordt bepaald door de belangstelling die ervoor is.
  
Kosten
Voor de activiteiten die georganiseerd worden door onze eigen leden vragen wij een vrijwillige bijdrage. Voor sprekers "van buiten" wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro.
 
Aanmelden/inschrijven
U kunt zich opgeven tot en met zondag 30 september via het e-mailadres van de Vorming en Toerusting:
vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com
Wilt u daarbij, naast uw naam, ook uw adres en telefoonnummer doorgeven?
 
Ook kunt u zich opgeven via het aanmeldingsformulier dat u hieronder kunt vinden. Het formulier kunt u inleveren bij een van de commissieleden.