Wat zingen we?

zondag 19 januari 2020, circa 11.30 – 12.15 uur
20190122 WatzingenweWe gaan weer zingen!
Want er zijn zoveel prachtige liederen die heerlijk zijn om goed mee te kunnen zingen in een kerkdienst.
Liederen die stuk voor stuk vaak meer zeggen dan een schriftuitleg. Muziek die soms meer teweeg kan brengen dan gesproken woorden. Liederen die we soms spontaan vierstemmig kunnen laten klinken. De liederen die we gaan zingen zullen in de kerkdiensten in de Eshof en in het Pauluscentrum in de weken die volgen gezongen gaan worden. Net als de afgelopen jaren doen we dit aansluitend aan de oecumenische viering in de Eshof.
De inleiding op de liederen, de directie en de begeleiding zijn in handen van onze eigen musici. Wel is er een zeker voorbehoud: door wisselende werktijden van twee van onze musici kan het vlak van tevoren nodig zijn het zingen naar een andere zondag te verplaatsen.
Data en tijd: zondag 19 januari 2020, circa 11.30 – 12.15 uur
Plaats:         de Eshof
Leiding:       Annahes Odink, Henk Boswijk, Simon Drost
Deelname:  vrijwillige bijdrage