De ecologische voetafdruk van IKEA

donderdag 30 januari 2020, 20.00 - 22.00 uur
ecologische voetafdruk 290x300De grote bedrijven, vooral multinationals, worden nog wel eens afgeschilderd als 'geldmachines' die alleen maar uit zijn op winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde, en geen of weinig boodschap hebben aan de wereld waarin zij opereren. Plaatsgenoot Albert Martens, oud directeur HRM International van IKEA legt uit dat dat beeld op zijn minst enige nuance behoeft.
IKEA is een wereldwijd opererend internationaal familiebedrijf met een miljarden omzet en winst waar tweehonderdduizend mensen werken. De visie van IKEA is om een beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk mensen.
IKEA houdt zich bezig met ont-werp, productie en verkoop van woninginrichting en heeft in vrijwel alle wereldsteden grote winkels en in vele landen fabrieken waar een deel van hun producten wordt gemaakt.
Albert legt in een heldere presentatie uit wat IKEA verstaat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, bijvoorbeeld ten aanzien van CO2 reductie, op welke wijze zij grondstoffen gebruiken en hoe belangrijk duurzaamheid is in alle geledingen van de onderneming.
Ook normen en waarden binnen de onderneming spelen daarbij een rol. Het is geen verhaal met als insteek 'kijk eens hoe goed wij zijn'.
Albert stelt zich kwetsbaar op en schuwt het vermelden van moeilijke dilemma's niet. Ten slotte moet ook IKEA gewoon winst maken om te kunnen blijven voortbestaan.
Vanuit zijn functie was hij sterk betrokken bij het ontwikkelen en invullen van het beleid. Hij presenteert zijn verhaal in een hopelijk levendige dialoog met de aanwezigen.
Datum:       donderdag 30 januari 2020, 20.00 - 22.00 uur
Plaats:        de Eshof
Leiding:      Albert Martens
Deelname: vrijwillige bijdrage