Zeg me, wie ben je...

donderdag 5 maart 2020, 20.00 – 22.00 uur

Ester heel- Joodse mystiek – vrouwenwijsheid -

Wie zijn ze toch, die Bijbelse vrouwen? Ze worden meestal benoemd als vrouw-van. Maar is er niet meer te vinden? Magda van der Ende ging op zoek naar de betekenis van een tiental Bijbelse vrouwen.
Ze geeft les in kabbala, die werkt met de levens-boom als drager voor overdracht van kennis en wijsheid.
Kabbala, 'het ontvangen', verwijst naar de joodse en tegelijkertijd universele mystieke traditie. Verhalen over Bijbelse vrouwen worden in haar boek "Zeg me, wie ben je" beschreven en geduid als archetypen van de psyche.
Zo komt de gelaagdheid van de verhalen in zicht. Ze gaat kort in op de essentie van de verschillende vrouwen en vertelt een enkel verhaal. Wie weet wordt de Esther, Sarah of Rebekka in de toehoorder aangeraakt...
Magda van der Ende (1947) studeerde theologie in Utrecht en Cluj/Kolozsvár (Roemenië). Sinds eind jaren tachtig houdt ze zich intensief met kabbala bezig. Haar inspiratie daartoe waren de Chassidische vertellingen van Martin Buber. Ze woont en geeft les in De Expeditie in Amersfoort en daar-buiten op aanvraag.
Ze tuiniert graag. Sinds een jaar steekt ze haar handen in theetuin De Heyligenberg uit de mouwen.
Datum en tijd: donderdag 5 maart 2020, 20.00 – 22.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Magda van der EndeDeelname: € 5,00