Diensten

zondag 18 april 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Naar school in Haiti en Jeugd- en Jongerenwerk
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
Agenda
Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in De Eshof
                                                                                   
donderdag 29 april20:00 uur
Diaconie
donderdag 06 mei20:00 uur
Moderamen
woensdag 19 mei20:00 uur
College van kerkrentmeesters
donderdag 20 mei20:00 uur
Gerstkamp
Wijkteam 4
20:00 uur
Kerkenraad
dinsdag 08 juni09:30 uur
Pastorale raad
woensdag 09 juni20:00 uur
?
Moderamina Eshof en Dorpskerk
donderdag 10 juni20:00 uur
Moderamen
donderdag 17 juni20:00 uur
Diaconie
donderdag 24 juni20:00 uur
Kerkenraad
woensdag 18 augustus20:00 uur
College van kerkrentmeesters
woensdag 29 september20:00 uur
College van kerkrentmeesters
woensdag 10 november20:00 uur
College van kerkrentmeesters
woensdag 15 december20:00 uur
College van kerkrentmeesters