Diensten

zondag 31 januari 10:00 uur
ds. Ellie Boot + Hans Dammingh/verhaal uit de zaal
Collecten: Eigen Diaconie en Pastoraat
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
Diensten
Tenzij anders vermeld vinden diensten plaats in De Eshof
                                                                                   
zondag 31 januari10:00 uur
ds. Ellie Boot + Hans Dammingh/verhaal uit de zaal
Collecten: Eigen Diaconie en Pastoraat
zondag 07 februari10:00 uur
ds. Ellie Boot/bevestiging ambtsdragers
Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst
zondag 14 februari10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
Collecten: Stichting Voorkom en Muziek en Liturgie
zondag 21 februari10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-I
Collecten: Kerk in Actie enEredienst
zondag 28 februari10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-II
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Vorming & Toerusting
zondag 07 maart10:00 uur
ds. Marleen Kool, Baarn/40-III
Collecten: Kerk in Actie en Onderhoud Gebouw
zondag 14 maart10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV
Collecten: Kerk in Actie en Jeugd- en Jongerenwerk
zondag 21 maart10:00 uur
ds. Pieter Terpstra, Heemstede/40-V
Collecten: Kerk in Actie en Eredienst
zondag 28 maart10:00 uur
ds. Ellie Boot/Palmzondag
Collecten: Stichting Moederzorg en het Pastoraat
19:00 uur
Vesperteam
Collecte: Leger des Heils