Diensten

zondag 23 februari 10:00 uur
ds. Jenny van der Veen, Nijkerk
Collecten: Stichting Hulpdienst en Eredienst
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
Algemeen Nut Beogende Instellingen -ANBI-
 
De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandig opererende onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën en classes) zijn "algemeen nut beogende instellingen" (ANBI). Dit is vastgelegd in een zgn groepsbeschikking ANBI. 
Het belangrijkste voordeel van deze ANBI status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften, bijvoorbeeld in het kader van de actie kerkbalans, kunnen door de gever, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zgn giftenaftrek in aanmerking komen bij de inkomstenbelasting.
 
Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken.
RSIN: 803983645
Contact
Postadres: Ibislaan 18
3871 TA Hoevelaken.
Diaconie Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken.
RSIN: 824079851
Contact
Postadres: Ibislaan 18
3871 TA Hoevelaken.
 
 
 
Kerkelijk bureau: tel: 033-2534988
e-mail: kb_deeshof@upcmail.nl