Diensten

zondag 20 september 10:00 uur
ds. Ellie Boot/Startzondag/Vredeszondag
Collecten: Vredesweek PKN en Cantorij
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
Organisatie

Doelstelling
De doelstelling en ons beleid vindt u in ons beleidsplan

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 1 predikant, 11 ouderlingen (waarvan 1 met speciale aandacht voor de oecumene), 9 diakenen en 7 ouderlingen/kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

De gegevens van de predikant, voorzitter van de kerkenraad en scriba vindt u tevens op de pagina organisatie

Beloningsbeleid
De kerkenraads- en collegeledenverrichten hun werkzaamheden pro-deo; predikanten zijn geen werknemer. Eventuele werknemers worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk, te vinden op de landelijke website. Vrijwilligers die het werk overnemen van voorheen betaalde krachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke richtlijnen.

Verslag activiteiten
Op deze website vindt u verslagen en overzichten van onze activiteiten.
- Kerkelijke gemeente
- College van kerkrentmeesters
- Diaconie - Zwo