Diensten

zondag 09 mei 10:00 uur
ds. Rene Rosmolen, Hoogland
Collecten: Stichting Moederzorg en Pastoraat

donderdag 13 mei 10:00 uur
ds. Ellie Boot/Hemelvaartsdag
Collecte: geen

Voor een snelle toegang
tot enkele onderwerpen 
zie onderaan de pagina.
  
Voor de plaatselijke regeling klik hier
Algemeen Nut Beogende Instellingen -ANBI-
 
De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandig opererende onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën en classes) zijn "algemeen nut beogende instellingen" (ANBI). Dit is vastgelegd in een zgn groepsbeschikking ANBI. 
Het belangrijkste voordeel van deze ANBI status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften, bijvoorbeeld in het kader van de actie kerkbalans, kunnen door de gever, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zgn giftenaftrek in aanmerking komen bij de inkomstenbelasting.
 
Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken.
RSIN: 803983645
Contact
Postadres: De Veenslag 16
3871 NG Hoevelaken.
Diaconie Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken.
RSIN: 824079851
Contact
Postadres: De Veenslag 16
3871 NG Hoevelaken.
 
 
 
Kerkelijk bureau: tel: 033-2534988
e-mail: kb_deeshof@upcmail.nl