Diensten

zondag 09 mei 10:00 uur
ds. Rene Rosmolen, Hoogland
Collecten: Stichting Moederzorg en Pastoraat

donderdag 13 mei 10:00 uur
ds. Ellie Boot/Hemelvaartsdag
Collecte: geen

Voor een snelle toegang
tot enkele onderwerpen 
zie onderaan de pagina.
  
Voor de plaatselijke regeling klik hier
Organisatie

Doelstelling
De doelstelling en ons beleid vindt u in ons beleidsplan

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 1 predikant, 11 ouderlingen (waarvan 1 met speciale aandacht voor de oecumene), 9 diakenen en 7 ouderlingen/kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

De gegevens van de predikant, voorzitter van de kerkenraad en scriba vindt u tevens op de pagina organisatie

Beloningsbeleid
De kerkenraads- en collegeledenverrichten hun werkzaamheden pro-deo; predikanten zijn geen werknemer. Eventuele werknemers worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk, te vinden op de landelijke website. Vrijwilligers die het werk overnemen van voorheen betaalde krachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke richtlijnen.

Verslag activiteiten
Op deze website vindt u verslagen en overzichten van onze activiteiten.
- Kerkelijke gemeente
- College van kerkrentmeesters
- Diaconie - Zwo