Diensten

zondag 09 mei 10:00 uur
ds. Rene Rosmolen, Hoogland
Collecten: Stichting Moederzorg en Pastoraat

donderdag 13 mei 10:00 uur
ds. Ellie Boot/Hemelvaartsdag
Collecte: geen

Voor een snelle toegang
tot enkele onderwerpen 
zie onderaan de pagina.
  
Voor de plaatselijke regeling klik hier
Financiële begroting
Hieronder vindt u de begrotingen van zowel de Kerkrentmeesters als de diaconie.
Als u op lees meer klikt kunt u direct naar het jaar springen waarin u geïnteresseerd bent.

2021

2021 Begroting Kerkrentmeesters
fris begroting 2021 cvk
2021 Begroting Diaconie
 Begroting Diaconie 2021
2021 Begroting ZWO
Begroting ZWO 2021

2020

2020 Begroting Kerkrentmeesters
 fris begroting 2020 college
2020 Begroting Diaconie
 
Begroting Diaconie 2020
   
Baten  
Collectes binnenland €   6.600,00
Collectes buitenland €   3.000,00
Giften €     700,00
Kerstmiddag €     300,00
   
Totaal Baten: € 10.600,00
   
Lasten  
Afgedragen collectes binnenland €   2.000,00
Afgedragen collectes buitenland €   3.000,00
St. Hulpdienst Hoevelaken €   1.000,00
Nijkerks Diaconaal Beraad €     800,00
Steunverzoeken €     900,00
Diaconaal quotum €     800,00
Kerstpakketen/attenties €   1.200,00
Kerstmiddag €     400,00
Algemene kosten diaconie €     100,00
Contributie/ abonnementen €     400,00
   
Totaal Lasten: € 10.600,00
   
Over: €           -  
   
2020 Begroting ZWO
Begroting ZWO 2020
   
Baten  
Giften (vvb toezegging) € 16.000,00
   
Totaal Baten: € 16.000,00
   
Lasten  
Project ZWO € 10.000,00
Kerk in actie 40 dgn tijd €   3.000,00
Drukkerij €     200,00
Bankkosten €     300,00
Diaconaal Quotum €   1.000,00
Edukambani €     500,00
St Noi Si Voi €     500,00
Collectes verdubbelen €     500,00
   
Totaal Lasten: € 16.000,00
   
Over: €           -  
   

2019

2019 Begroting Kerkrentmeesters
2019 begroting college
2019 Begroting Diaconie
Begroting Diaconie 2019 webversie 
 

2018

2018 Begroting Kerkrentmeesters
begroting College 2018 
 
2018 Begroting Diaconie
begroting diaconie 2018
begroting 2018 zwo
 

2017

2017 Begroting Kerkrentmeesters
 
 
begroting 2017 college
 
2017 Begroting Diaconie
 
begroting 2017 diaconie de eshof
begroting 2017 zwo de eshof

2016

2016 Begroting Kerkrentmeesters
 
 begroting college 2016
2016 Begroting Diaconie
 
begroting 2016 diaconie 
begroting 2016 zwo
 

2015

2015 Begroting Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters resultaatrekening 2014
 
2015 Begroting Diaconie
begroting 2015 diaconie
begroting 2015 zwo

2014

2014 Begroting Kerkrentmeesters
Hier komen de plaatjes van de begroting van zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters.Over het jaar 2014
 
2014 Begroting Diaconie
 
begroting 2014 diaconie
begroting 2014 zwo