Diensten

zondag 01 oktober 10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen

Collecten: Straatpastoraat en Jeugd- en jongerenwerk

zondag 08 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgie├źn, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Gebruiksplan voor 'de Eshof'
kerkzaal
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Het gebruiksplan, dat u hieronder vindt, is een uitwerking van deze richtlijnen.
 
Nu er vanaf 25 september 2021 versoepelingen gelden van de coronamaatregelen, veranderen er ook in de Eshof weer een aantal dingen. Daar nemen we u graag in mee.

De belangrijkste keuze is dat we NIET gaan werken met een coronatoegangsbewijs. We kiezen er daarom voor om de 1,5 meter afstand te blijven houden. Ook blijven we werken met het systeem van uitnodigingen.

Lees meer...

Plaatselijke regeling
gebouweshofHieronder vindt u de "Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken".
 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld / gewijzigd door de kerkenraad op 24 oktober 2019 en is vanaf 1 november 2019 geldig. 
 
In de plaatselijke regeling vindt u de volgende onderwerpen:
1    Samenstelling van de kerkenraad
2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3 Verkiezing van predikanten

Lees meer...

Concept Beleidsplan 2017-2021

De Kerkenraad heeft op 20 april het nieuwe beleidsplan voorlopig vastgesteld. Op zondag 21 mei is er gelegenheid om na de dienst vragen te stellen en inhoudelijke suggesties te doen. Op de zondagen 7 en 14 mei zijn 4 exemplaren beschikbaar voor hen die het plan niet van de website willen of kunnen downloaden.

Update 21-2-23: Goed om te weten dat wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2023-2027.

Lees meer...

Bouwen aan identiteit 

identiteit

Het rapport Bouwen aan Identiteit; 'De visie op vieren, leren dienen' vindt u in de bijlage.
Het terugbrengen van de predikantformatie binnen De Eshof was de directe aanleiding voor het moderamen om de volgende opdracht voor de commissie "Bouwen aan identiteit" te formuleren:

Lees meer...