Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgie├źn, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Bouwen aan identiteit 

identiteit

Het rapport Bouwen aan Identiteit; 'De visie op vieren, leren dienen' vindt u in de bijlage.
Het terugbrengen van de predikantformatie binnen De Eshof was de directe aanleiding voor het moderamen om de volgende opdracht voor de commissie "Bouwen aan identiteit" te formuleren:
Organiseer een proces waarbij Ellie Boot, bestaande groeperingen en de gemeente worden betrokken, dat voorbereidt op de gevolgen voor de verschillende elementen van het gemeente - zijn en - werk (vieren, leren en dienen) van het terugbrengen van de omvang van de predikantsformatie naar 1 fte.  

Om het rapport te kunnen openen dient u een PFD reader te hebben.
Deze kunt u gratis downloaden op internet: www.adobe.com ('get adobe reader')