Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgie├źn, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 

Bouwen aan identiteit 

identiteit

Het rapport Bouwen aan Identiteit; 'De visie op vieren, leren dienen' vindt u in de bijlage.
Het terugbrengen van de predikantformatie binnen De Eshof was de directe aanleiding voor het moderamen om de volgende opdracht voor de commissie "Bouwen aan identiteit" te formuleren:
Organiseer een proces waarbij Ellie Boot, bestaande groeperingen en de gemeente worden betrokken, dat voorbereidt op de gevolgen voor de verschillende elementen van het gemeente - zijn en - werk (vieren, leren en dienen) van het terugbrengen van de omvang van de predikantsformatie naar 1 fte.  

Om het rapport te kunnen openen dient u een PFD reader te hebben.
Deze kunt u gratis downloaden op internet: www.adobe.com ('get adobe reader')