Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Plaatselijke regeling
gebouweshofHieronder vindt u de "Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken".
 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld / gewijzigd door de kerkenraad op 24 oktober 2019 en is vanaf 1 november 2019 geldig. 
 
In de plaatselijke regeling vindt u de volgende onderwerpen:
1    Samenstelling van de kerkenraad
2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3 Verkiezing van predikanten
3    De werkwijze van de kerkenraad
4    Besluitvorming
5    De kerkdiensten
6.   De vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen
6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
6.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
7    Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
8    Overige bepalingen