Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Gebruiksplan voor 'de Eshof'
kerkzaal
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Het gebruiksplan, dat u hieronder vindt, is een uitwerking van deze richtlijnen.
 
Nu er vanaf 25 september 2021 versoepelingen gelden van de coronamaatregelen, veranderen er ook in de Eshof weer een aantal dingen. Daar nemen we u graag in mee.

De belangrijkste keuze is dat we NIET gaan werken met een coronatoegangsbewijs. We kiezen er daarom voor om de 1,5 meter afstand te blijven houden. Ook blijven we werken met het systeem van uitnodigingen.

 Aantal kerkgangers
We zien dat we voldoende ruimte hebben om het totaal aantal aanwezigen in de kerkdienst iets te vergroten naar 65.
 
 Maaltijd van de Heer
In de kerkenraad hebben we gesproken over coronaproof vieren van de maaltijd van de Heer. Zoals het er nu uitziet, gaan we dit najaar weer samen de maaltijd vieren. Als het zover is, informeert de diaconie u over hoe we dit vormgeven.
 
 Registratie bij de ingang en gezondheidscheck
Dit vervalt vanaf 25 september.
 
 Koffiedrinken
We blijven koffiedrinken buiten als het weer het toelaat. Wanneer het geen goed weer is, dan drinken we binnen koffie.
 
Hoewel we geen gezondheidscheck meer doen bij de ingang, blijven we ervan uitgaan dat u bij klachten thuisblijft en niet naar de Eshof komt.