ZWO

Diensten

zondag 04 juni 10:00 uur
Dr. Jean Jacques Suurmond, Amersfoort

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en BRIES

zondag 11 juni 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Even voorstellen ZWO
 

Wij zijn Gerwin Duine, Wouda Bakker, Wim van Vliet, Celine van den Heuvel, Hanneke van den Brink en Laura Stitselaar. Wij vormen de ZWO-groep binnen de Eshof.

Gerwin is voorzitter en behartigt de financiële belangen van het ZWO. Wim is al jaren lid van de ZWO en neemt daardoor ervaring en opgedane kennis mee. Daarnaast is hij verbonden met Solidaridad. Celine maakt ook al wat jaartjes deel uit van de groep en notuleert. Wouda neemt deel vanuit de diaconie bij ons in het ZWO-team. Laura neemt deel in de ZWO, waar zij daarnaast als begeleider meegaat naar het diaconale jongerenproject in Georgië. Hanneke is nog niet lang lid bij de Eshof, maar heeft veel ervaring als het gaat om vluchtelingen. Zij werkt namelijk op een school voor kinderen (waarvan veel vluchtelingen) om de Nederlandse taal en gebruiken eigen te maken.

Schermafbeelding 2021 12 11 om 16.10.12

Wat is de ZWO ?

De ZWO is een werkgroep binnen de kerk die de gemeente laat kennis maken met projecten over Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Dit houdt in dat we als kerk een gemeente zijn, die zich inzet voor de minderbedeelden en machtelozen waar ook ter wereld. Het diaconaat is een van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.
Wij proberen via verschillende acties de kerkleden bewust te maken en te informeren over het doel en nut van deze projecten.

Wat doen we ?

De afgelopen jaren en aankomende jaren zet de ZWO groep zich in voor de vluchtelingen. Rond dit thema zetten we allerlei verschillende acties op touw, waarmee we vluchtelingen in zowel binnen- als buiteland steunen. De afgelopen jaren is er onder andere aandacht en steun uitgegaan naar Queen of Peace in Rwanda (diaconaal project 2017-2019), de Rohinja’s en vluchtelingen in Nederland en in onze eigen gemeente.

Acties die in 2021 zijn ondernomen zijn onder andere de Nacht van de Vluchteling en Nacht zonder Dak. 

Daarnaast ondersteunen we acties die gedurende het jaar acute hulp nodig hebben, van projecten die gemeenteleden opzetten tot hulp aan noodsituaties waar ook ter wereld. 

Via deze website, de social kanalen van De Eshof en via de Rondom houden we u op de hoogte van de vorderingen en activiteiten van de ZWO

Nacht van de Vluchteling :

Elk jaar in een nacht ergens in juni vindt Nacht van de Vluchteling plaats. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers overal in Nederland om geld in te zamelen voor de vluchtelingen wereldwijd. Ook een team van De Eshof wil aandacht besteden aan deze nacht voor de vluchteling.

Gezien de Coronamaatregelen is er voor gekozen om pas in september 2021 een wandeling te organiseren. Weliswaar in iets andere vorm. We hebben het dicht bij huis gehouden met het klompen pad van Hoevelaken en liepen de wandeling overdag. Onze “nieuwe Hoevelakers” stonden deze wandeling centraal. Het belangrijkste was elkaar ontmoeten en beter leren kennen. Het was mooi te zien hoe er gedurende de wandeling mooie gesprekken en contacten ontstonden.

Ook interesse om volgend jaar mee te lopen met De Eshof gemeente tijdens de Nacht van de Vluchteling? Dat is mogelijk! We hopen er een jaarlijks evenement van te kunnen maken. Houdt u onze informatie goed in de gaten.

Schermafbeelding 2021 12 11 om 16.10.21             Schermafbeelding 2021 12 11 om 16.10.28Schermafbeelding 2021 12 11 om 16.10.35

Nacht zonder Dak:

Nacht Zonder Dak is een actie van de landelijk stichting Tear, waarbij de jeugd van Hoevelaken één nacht doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen, net zoals jongeren in noodsituaties ergens in de wereld elke nacht moeten doen. De kinderen laten zich hiervoor sponsoren en met dit geld krijgen straatjongeren steun voor een betere toekomst. De Nacht zonder Dak is een uniek evenement waarbij bewustwording, samen plezier maken en iets doen voor straatjongeren hand in hand gaan. Tijdens Nacht Zonder Dak beseft de jeugd pas echt hoe rijk we zijn! 

Kijk voor extra informatie ook op de site van Tear via de link: www.nachtzonderdak.nl

Verder ondersteunen we de volgende lopende projecten:

  • Solidaridad
  • Diaconaal jongerenreis Georgië van 2022
  • Ontwikkeling en bouw van een sportveld en jongerencentrum in Georgië
Schermafbeelding 2021 12 11 om 16.10.42        Schermafbeelding 2021 12 11 om 16.10.50

Doos kinderen voor kinderen

We willen niet alleen de kerkleden bewust te maken van welke hulp wij kunnen bieden aan minderbedeelden en machtelozen waar ook ter wereld, maar ook de jongere generatie willen we actief betrekken. Onder andere door de actie Nacht zonder dak, maar ook middels de doos kinderen voor kinderen.

Hierbij staat steeds gedurende langere tijd een actie centraal waar we in de nieuwbrief en de Rondom extra aandacht aan besteden en waar kinderen en ook gemeenteleden hun bijdrage aan kunnen leveren. Acties die hierbij de laatse jaren aandacht hebben gekregen zijn de vluchtelingenkampen in Moira, die in brand hebben gestaan, de rugtasactie van Stichting Gave, waarbij er 48 rugzakken gesponsord en gevuld zijn voor kinderen op het AZC. Momenteel zamelen we geld in voor Team up van Warchild. Een project waar kinderen uit oorlogssituaties middels sport en spel weer kind mogen zijn en zo ook deels aan verwerking toekomen. 

Schermafbeelding 2021 12 11 om 16.11.05                 Schermafbeelding 2021 12 11 om 16.11.13

Donaties
Om dit werk mogelijk te maken doen wij een beroep op u voor een vrijwillige financiële bijdrage. Aan het eind van elk jaar ontvangt u samen met de Kerkbalans een machtiging om geld over te maken aan de ZWO. Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om het werk van de ZWO te ondersteunen.

Hiervoor kunt u geld overmaken op Rabobank: rekeningnr. NL49 RABO 0302263977 t.n.v. ZWO-commissie Eshof.