ZWO

Diensten

zondag 28 juli 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten

Collecten: Eigen diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  september is dinsdag 27 augustus 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Even voorstellen ZWO
 
Wij zijn Gerwin Duine, Annika van Oosterom, Wim van Vliet en Celine Vrijhoef. Wij vormen de ZWO-groep binnen de Eshof.

Gerwin is voorzitter en behartigt de financiële belangen van het ZWO. Wim is al jaren lid van de ZWO en neemt daardoor ervaring en opgedane kennis mee. Daarnaast is hij verbonden met Solidaridad. Celine maakt ook al wat jaartjes deel uit van de groep en notuleert. Annika neemt deel in de ZWO, waar zij daarnaast als begeleider meegaat naar het diaconale jongerenproject in Georgië. We zijn onderdeel van de diaconie en zoeken elkaar op als ondersteuning gewenst is.

Schermafbeelding 2021 12 11 om 16.10.12

Wat is de ZWO ?

De ZWO is de werkgroep binnen de Eshof die gemeenteleden laat kennis maken met activiteiten over Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Logo ZWO
De Eshof is een gemeenschap die zich inzet voor de minderbedeelden en machtelozen waar ook ter wereld en de ZWO geeft hieraan handen en voeten. Het diaconaat ziet de Eshof als een belangrijke pijler om samen een gemeenschap te vormen. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.
Wij proberen via verschillende acties hulp aan mensen, die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, te geven en hierover de gemeenteleden te informeren. Een mooie manier om samen meer mogelijk te maken.

 

Wat doen we ?

De afgelopen jaren en aankomende jaren hebben we in de Eshof meerdere projecten ondersteund. Het gaat hierbij om Grace Home in India, Queen of Peace in Uganda en nu werken we de komende jaren samen met Youth for Christ in Georgië. We ondersteunen ook op meerdere manieren het werk rondom vluchtelingen door gericht donaties te doen en door hiervoor aandacht te vragen in de communicatie.

Naast hulp bieden in het buitenland, hebben we in de Eshof ook enkele terugkerende activiteiten zoals Nacht zonder Dak, de actie Solidaridad, glühwein met Kerstavond en diaconale projecten voor jongeren en volwassenen.

Ook ondersteunen we éénmalige acties die gedurende het jaar acute hulp nodig hebben, van projecten die gemeenteleden opzetten tot hulp aan noodsituaties waar ook ter wereld.
Via deze website, de sociale kanalen van De Eshof en via de Rondom houden we u op de hoogte van al deze activiteiten.

 Gluhwein     Uganda1    Uganda2 

 

Nacht zonder dak:

Nacht Zonder Dak is een actie die we enkele jaren hebben georganiseerd, waarbij de jeugd van Hoevelaken één nacht doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen, net zoals jongeren in noodsituaties ergens in de wereld elke nacht moeten doen. De kinderen laten zich hiervoor sponsoren en met dit geld krijgen straatjongeren steun voor een betere toekomst. De Nacht zonder Dak is een uniek evenement waarbij bewustwording, samen plezier maken en iets doen voor straatjongeren hand in hand gaan. Tijdens Nacht Zonder Dak beseft de jeugd pas echt hoe rijk we zijn.

 Gluhwein     Uganda1 
Uganda1 Gluhwein

 

        

Doos kinderen voor kinderen

We willen niet alleen de kerkleden bewust maken van welke hulp wij kunnen bieden aan mensen in nood, maar ook de jongere generatie willen we actief betrekken. Onder andere door de actie Nacht zonder dak, maar ook middels de doos kinderen voor kinderen.

Hierbij staat steeds gedurende langere tijd een actie centraal waar we in de nieuwbrief en de Rondom extra aandacht besteden en waar kinderen en ook gemeenteleden hun bijdrage aan kunnen leveren. Acties die hierbij de laatste jaren aandacht hebben gekregen zijn de vluchtelingenkampen in Moira, die in brand hebben gestaan, de rugtasactie van Stichting Gave, waarbij er 48 rugzakken gesponsord en gevuld zijn voor kinderen op het AZC en Team up van Warchild. Een project waar kinderen uit oorlogssituaties middels sport en spel weer kind mogen zijn en zo ook deels aan verwerking toekomen. Momenteel halen we geld op voor het project Georgië, we sparen voor de inboedel van het Day Care Centre in Aghaiani.

 Schermafbeelding_2021-12-11_om_16.11.05.png      Schermafbeelding_2021-12-11_om_16.11.13.png    

               

Diaconale projecten

Sinds 2005 heeft de Eshof met enige regelmaat een diaconaal project voor jongeren en volwassenen. Het zijn projecten waarbij we een partner wereldwijd steunen met onze support. Door financieel bij te dragen helpen we vaak een project vooruit en zijn we tegelijkertijd morele sponsor van het project. Zij voelen zich vaak gesteund in hun werk, doordat anderen met ze samen optrekken om de mensen die hulp nodig hebben verder te helpen. In de afgelopen jaren zijn er meerdere reizen naar Roemenië, Moldavië, Ukraine, India en Uganda geweest. Momenteel bereiden we een jongerenreis voor in 2024 en een volwassenen reis in 2025 naar Georgië.


logo YfC Georgie zwartWe ondersteunen hier Youth for Christ met een project in Aghaiani, een dorpje een uur rijden van de hoofdstad Tbilisi. In het dorp wil een jeugdwerker van een verbonden kerk een Day Care Centre realiseren zodat jongeren hier na schooltijd worden opgevangen met eten, huiswerkbegeleiding en sociale activiteiten. In het dorp is verder niets te doen en hiermee kunnen ze kinderen goed begeleiden naar volwassenheid. Dat is een mooie kans voor de groep jongeren om op te groeien met hoop en perspectief. Een mooi project waarbij onze jongeren een spiegel voorgehouden krijgen van leeftijdgenoten en een mooie kans om op avontuur te gaan in een ander land, een andere cultuur en met jongeren onder elkaar van elkaar te leren.

  

 Georgie-1      Georgie-2    

 

Donaties

Dit werk is alleen mogelijk met uw financiële bijdrage. Aan het begin van elk jaar ontvangt elk lid van de Eshof een verzoek voor een vrijwillige bijdrage, samen met de actie Kerkbalans. Hiermee werken we als gemeenschap samen aan de bovenstaande activiteiten en kunnen we echt verschil maken voor de mensen die onze hulp nodig hebben.
 
Het is uiteraard altijd mogelijk om het werk van de ZWO te ondersteunen. Hiervoor kunt u geld overmaken op Rabobank met
rekeningnummer NL49 RABO 0302263977 ten name van ZWO-commissie de Eshof.
Indien u het diaconaal project Georgië wilt sponsoren kan dat met een donatie naar bovenstaand rekeningnummer of scan deze QR-code.

ZWO QR code