Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 21 – 27 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Veel mensen genieten hopelijk van een lang Hemelvaartsweekend. Er is deze week niet zoveel Eshof nieuws te melden. Graag wijzen wij u nogmaals op de informatieavond ‘Gasvrij Hoevelaken’. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
 
29 mei, zevende zondag van Pasen
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst zal zijn op zondag 5 juni (Pinksteren). De leiding is in handen van Richard van de Kamp samen met een tweede begeleider. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de dienst van aanstaande zondag kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor Muziek en Liturgie. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: Voedselbank
voedselbanknijkerk
Armoede, het is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nijkerk wordt al vanaf 2006 voedsel en kleding ter beschikking gesteld aan degenen die dit het hardst nodig hebben. Circa 30 vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo’n 100 pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en donderdag voor alleenstaanden een mogelijkheid om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk van giften. Die hebben zij nodig om de huur, gas/water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast hartelijk dank!   
 
Bij de tweede collecte: Muziek en Liturgie
 muziek en liurgiemuziek en liturgie 2
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de begeleiding van de gemeentezang maakt de gemeente gebruik van de inzet van organisten/pianisten. Het liturgisch werkoverleg
houdt de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige liturgie in stand. Het overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding van diensten maar richt zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten voortgaan.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, de Voedselbank, Muziek en Liturgie of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemuntenCollectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Gasvrij Hoevelaken?
Gaan we ook in Hoevelaken ‘van het gas af’? En hoe dan en wanneer?
Wat kan ik zelf nu al doen? Helpt een ‘groen dak’ ook mee?
Allemaal vragen die velen van ons bezighouden.
Op donderdagavond 2 juni komt Sjoerd Bleijerveld (van de gemeente Nijkerk) ons vertellen wat de plannen van de gemeente zijn. Dit is een avond in het kader van Vorming en Toerusting.
Tjalling Siersma vertelt over het nut van groene daken en het afkoppelen van water en samen met Lieske Duim geeft hij tips over energiebesparing.
Neem gerust uw buren of vrienden mee.
Wanneer: Donderdag 2 juni om 20:00 uur
Waar: De Eshof, Veenslag 16, Hoevelaken
Om 19.45 uur staat de koffie klaar. De toegang is gratis.
Opgeven voor deze avond kan bij Frits Harmsen, tel: 06-20162652 of e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl dan wel via e-mail: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com.
 
Agenda week 22
ma. 30 mei, 20.00 uur, Repetitie musical Kaïn, de Eshof
wo. 1 juni, 13.30 uur, Inloopmiddag, de Eshof
do. 2 juni, 20.00 uur, Gasvrij Hoevelaken, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 3 juni. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 2 juni 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Berends
033 2987586