Diensten

zondag 21 augustus 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Kerk in Actie: ZWO en kinderdienst

zondag 28 augustus 10:00 uur
ds. Jan de Vries, Eemnes
Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 25 – 26 juni 2022
 
Beste mensen,  
 
De eerste Jeugd-Doe-Dienst is a.s. zondag een feit. De oecumenische dienst is in het  Pauluscentrum en de Jeugd-Doe-Dienst is tegelijkertijd in de Eshof. We herhalen de oproep voor een cantor/cantrix en we vragen uw aandacht voor het zomerconcert van FREE! 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
26 juni, tweede zondag van de zomer; oecumenische dienst (Petrus en Paulus) in het Pauluscentrum
De oecumenische dienst is in het Pauluscentrum. Voorgangers zijn ds. Ellie Boot en Anny Smink. Er is geen online viering via kerkdienstgemist.nl. De Jeugd-Doe-Dienst is in de Eshof om 10.00 uur. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
 
Jeugd-Doe-Dienst - Spoorzoeken 
jeugd doe dienst 
A.s. zondag 26 juni is de eerste Jeugd-Doe-Dienst in de Eshof om 10.00 uur. Samen met ouders of grootouders kunnen kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 16 jaar deelnemen aan deze bijeenkomst. Er is een gevarieerd jeugdprogramma voor alle leeftijden en alles staat in het teken van 'spoorzoeken'.
 
Zodra je de deur binnenstapt, begint het programma! We hebben zeven opdrachten klaarliggen voor jullie waar je mee aan de slag kunt. In de collage al een klein voorproefje! Als afsluiter hebben we nog wat lekkers klaarstaan, we hebben een 'high-tea' voorbereid, waar iedereen van mee kan genieten. 
 
Komen jullie ook 'spoorzoeken'?
 
Groeten van Ilse, Jacquelien, 
Richard en Gerwin
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juni kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033 2534038.
 
Gezocht: cantor M/V
(door Evert Veldhuizen)
 
Omdat onze cantrix Annahes Odink na veel jaren heeft besloten te stoppen met haar activiteiten zijn we op zoek naar een vervanger. Een uitgebreide omschrijving van taken en gewenste eigenschappen kan je opvragen bij Evert Veldhuizen, de voorzitter van de cantorij (e.veldhuizen100@gmail.com), hieronder volgt een samenvatting. Heb je interesse: neem dan contact op met Evert, bij hem kan je ook terecht voor beantwoording van vragen. En mocht je iemand kennen die mogelijk interesse heeft, geef deze informatie dan aan hem of haar door!
 
de kerkmuzikale praktijk van ‘de Eshof’
De Eshofgemeente hecht aan een goed verzorgde, aansprekende liturgie. Dat betekent onder andere een liturgie waarin sprake is van interactie tussen voorganger, organist /pianist, cantorij en gemeente. We zoeken naar eigentijdse vormen en putten uit het nieuwe liedboek en diverse andere liedbundels en dienstboeken. Organist / pianist en cantor hebben een belangrijke inbreng in het voorbereiden en de vormgeving van vieringen.
 
cantorij
Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen en 6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het zangseizoen loopt van eind augustus tot eind mei. De repetities zijn natuurlijk primair gericht op het instuderen van de te zingen liederen, daarnaast zijn ze ook momenten van informele ontmoeting van de cantorijleden. Enkele diensten zijn oecumenisch en wordt er samen gezongen met het Pauluskoor. 
 
rol / taken cantor
• voorbereiding en leiding van de repetities
• begeleidt de cantorij tijdens de repetities op de piano
• directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten waarin de cantorij zingt
• deelname aan het liturgisch werkoverleg
• overleg met de predikant en musici over de te zingen liederen
• probeert het zangniveau van de cantorij te allen tijde te verhogen
 
gewenste eigenschappen van de cantor
• ervaring in koordirectie in de brede kerkmuziek
• het vermogen om de cantorij en de gemeente met enthousiasme en plezier te activeren
• plezierig kunnen samenwerken met voorgangers en musici
• openstaan voor de liturgie die in ‘de Eshof’ wordt gebruikt
 
vergoeding
De cantor wordt gezien als een professionele vrijwilliger die zijn / haar specialistische kennis en vaardigheden structureel ten dienste stelt van ‘de Eshof’; hij / zij kan een vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden.
 
reacties
Vragen en reacties: tot en met 9 juli bij Evert Veldhuizen (e.veldhuizen100@gmail.com)
 
Agenda week 24
ma. 27 juni, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
di. 28 juni, 19.00 uur: infoavond basiscatechese 2022-2024, de Eshof
wo. 29 juni, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
za. 2 juli, 16.00 uur: Breed Pastoraal team, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 1 juli. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 30 juni 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Concert FREE! – zondag 3 juli 2022 – 13.30 uur in de Eshof – Toegang gratis – Donatie welkom!
 
 concert free 2022
 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748