Diensten

zondag 02 april 10:00 uur
ds. Rob Visser, Rhenen/Palmzondag

Collecten: Stichting Moederzorg en Paas- en doopkaarsen

19:00 uur
vesperteam

Collecte: Hospice Nijkerk

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 29 – 22 juli 2022
 
Beste mensen,  
 
Vandaag begint ook voor de laatste regio de vakantie. De vakantiegangers die naar het buitenland wilden, hebben, bloedhete autoritten of eindeloos lange rijen op Schiphol trotserend, nu hun bestemming wel bereikt. Een groot deel van Europa gaat gebukt onder zeer hoge temperaturen met alle gevolgen van dien. Hopelijk zijn zowel mens als dier deze dagen goed doorgekomen. Hier was het ook behoorlijk extreem maar de temperatuur is weer normaal. Het is nog steeds heel mooi weer voor wie in eigen land of gewoon thuis is gebleven. In de Eshof agenda staat slechts één activiteit, de inloopmiddag. Het is volop oogsttijd in de Eshoftuin.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
24 juli: zesde zondag van de zomer
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
De gastpredikant, ds. Toos Wolters, die zondag zou voorgaan, is helaas verhinderd. In haar rol als voorzitter van de kerkenraad zal Eunice van Zomeren de dienst leiden.
 
voorbedenVoorbeden 
In verband met de afwezigheid van Ellie nodig ik u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Nel Stoffelsen. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Kinderdienst
Tijdens de vakantieperiode is er geen kinderdienst tijdens de kerkdienst. De eerstvolgende zal zijn op 21 augustus.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juli kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels op tel. 033 2534775.
 
Collectes 
De collectes zijn voor Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken en de beeld- en geluidsinstallatie.
De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken 
vakantietassen
 In Nederland groeit een op de negen kinderen op in armoede. Ook krijgen kinderen te maken met ernstige ziektes, van zichzelf of in hun gezin.   Wanneer dan hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan, blijven zij achter. Als diaconie willen wij deze kinderen ook dit jaar verrassen met   een vrolijke vakantietas, gevuld met leuke cadeautjes. Laten we samen een aantal kinderen blij maken!
 
 
 
Bij de tweede collecte: Beeld- en geluidsinstallatie 
beeld en geluid eshof Dankzij een groep enthousiaste gemeenteleden is niet alleen de geluidsinstallatie verbeterd maar is ook de beeldverbinding met De Eshof tot stand   gekomen. Door een forse investering en de inzet van een groep vrijwilligers is nu elke dienst in geluid en beeld te volgen. Voor de kosten van de   installatie en het onderhoud van de software vragen wij u de collecte van harte te steunen.
 
 
 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken, de beeld- en geluidsinstallatie of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemunten Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Afwezigheid Ellie Boot
Van 16 juli tot en met 7 augustus heeft Ellie vakantie. Nel Stoffelsen is in deze periode bereid om, als dat noodzakelijk is, contact op te nemen met een van de predikanten in de regio. Naast Mieke Groen zijn Adriaan Plantinga, Atzo Nicolai, Jan Esveldt en Philip Spaa bereid om in noodsituaties in te springen.
Nel is te bereiken via e-mail (nel.stoffelsen@kpnmail.nl) of telefoon (06 25316748). Haar gegevens staan ook achterin de Rondom.
 
De Eshoftuin 
(door Janny Dammingh)
 
oogsttijd Het is volop oogsttijd. Groenten, bloemen en kruiden, het is er weer volop in de tuin. Het groeizame weer, de passie van de tuingroep en   de jarenlange   ervaring  zorgen voor een overvloedige oogst.  
 Het is genieten aan de Veenwal.
 Kom gerust op woensdag- en zaterdagochtend kijken en neem wat aanwezige verse groenten, kruiden en bloemen mee. Wij zijn dan   aan  het wieden, plukken, verpoten, zaaien etc. Tijd voor een praatje is er altijd, zeker na 11 uur. 
 
 
oogsttijd 2 
 
   Elke woensdag- en zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom.
   Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: Prot. Gemeente de Eshof, 
   IBAN: NL20 RABO 0302 2062 99 o.v.v. donatie Eshoftuin.
 
 
 
 
 
Agenda
wo. 27 juli, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 29 juli. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 28 juli 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Berends
033 2987586