Diensten

zondag 21 augustus 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Kerk in Actie: ZWO en kinderdienst

zondag 28 augustus 10:00 uur
ds. Jan de Vries, Eemnes
Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 30 – 29 juli 2022
 
Beste mensen, 
 
Er is wederom weinig nieuws te melden deze week. Ook geen activiteiten in of rondom de Eshof, behalve natuurlijk de zondagse kerkdienst, waar u uiteraard van harte welkom bent. Ook het gezamenlijke koffiemoment na de dienst is altijd een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten! En we ontvingen een dankwoord vanuit Groningen.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
31 juli: zevende zondag van de zomer
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
In verband met de afwezigheid van Ellie nodig ik u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Nel Stoffelsen. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Kinderdienst
Tijdens de vakantieperiode is er geen kinderdienst tijdens de kerkdienst. De eerstvolgende zal zijn op 21 augustus.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juli kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels op tel. 033 2534775.
 
Collectes 
De collectes zijn voor Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken en Vorming & Toerusting.
De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
vakantietassen Bij de eerste collecte: Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken
 
 In Nederland groeit een op de negen kinderen op in armoede. Ook krijgen kinderen te maken met ernstige ziektes, van zichzelf of in hun gezin.   Wanneer dan hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan, blijven zij achter. Als diaconie willen wij deze kinderen ook dit jaar verrassen met   een vrolijke vakantietas, gevuld met leuke cadeautjes. Laten we samen een aantal kinderen blij maken!
 
 
 
vorming en toerustingBij de tweede collecte: Vorming & Toerusting
 
De commissie Vorming en Toerusting bestaat uit leden van 'de Eshof' en de St. Paulusgeloofsgemeenschap.
Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden van gespreksgroepen en thema-avonden.
 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Vakantietassen, Vorming&Toerusting of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemunten Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Afwezigheid Ellie Boot
Van 16 juli tot en met 7 augustus heeft Ellie vakantie. Nel Stoffelsen is in deze periode bereid om, als dat noodzakelijk is, contact op te nemen met een van de predikanten in de regio. Naast Mieke Groen zijn Adriaan Plantinga, Atzo Nicolai, Jan Esveldt en Philip Spaa bereid om in noodsituaties in te springen.
Nel is te bereiken via e-mail (nel.stoffelsen@kpnmail.nl) of telefoon (06 25316748). Haar gegevens staan ook achterin de Rondom.
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 5 augustus. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 4 augustus 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748