Diensten

zondag 21 augustus 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Kerk in Actie: ZWO en kinderdienst

zondag 28 augustus 10:00 uur
ds. Jan de Vries, Eemnes
Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 31 – 5 augustus 2022
 
Beste mensen, 
 
Augustus staat alweer op de kalender. Voor sommigen zit de vakantie er al op en anderen gaan misschien nog. De schoolvakantie is ook al halverwege. In het dorp is het nog rustig, ook in en rondom de Eshof. De zomer gaat nog volop door. De hoge, regelmatig tropische, tempertaturen en het gebrek aan regen leiden inmiddels tot een officieel watertekort. Er is nieuws vanuit de cantorij. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
 
7 augustus: achtste zondag van de zomer
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
In verband met de afwezigheid van Ellie nodig ik u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Nel Stoffelsen. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Kinderdienst
Tijdens de vakantieperiode is er geen kinderdienst tijdens de kerkdienst. De eerstvolgende zal zijn op 21 augustus.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in augustus kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Collectes 
De collectes zijn voor Stichting MoederZorg en de Eredienst. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: Stichting Moederzorg
moederzorgSaskia van’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede wordt  geboren. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een alleenstaande moeder na de bevalling te moeten achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol en armoedig is. Daarom besloot zij te helpen en is Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aantreft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, kinderwagens, boxen, vieze beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. Ook doneert de stichting met enige regelmaat luiers aan de voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter voor hun kinderen kunnen zorgen?
 
Bij de tweede collecte: Eredienst
erediestDe Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, in navolging van Christus, God en elkaar lief te hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Stichting MoederZorg, Eredienst of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemuntenCollectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Nieuwe cantor
De cantorij heeft een nieuwe cantor. Zijn naam is Arjan Verrips en hij wooont in Leusden. Arjan start na de zomervakantie. In de nieuwsbrief van volgende week en de eerstvolgende Rondom stelt hij zich uitgebreid aan u voor. 
 
Agenda
wo. 10 augustus, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 12 augustus. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 11 augustus 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586
 
dahlia
 Dahlia uit de Eshoftuin