Diensten

zondag 02 april 10:00 uur
ds. Rob Visser, Rhenen/Palmzondag

Collecten: Stichting Moederzorg en Paas- en doopkaarsen

19:00 uur
vesperteam

Collecte: Hospice Nijkerk

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 33 – 19 augustus 2022
 
Beste mensen, 
 
De schoolvakantie is bijna ten einde. De hittegolf is ook voorbij. De activiteiten in de Eshof worden langzamerhand weer opgestart. Zondag is er weer kinderdienst. Volgende week start de musicalgroep weer met repeteren om uiteindelijk in februari een mooie musical te kunnen laten zien en de cantorij start het nieuwe seizoen met een nieuwe cantor. Op 3 en 4 september wordt “Nacht Zonder Dak” gehouden en op 4 september nemen we na de kerkdienst afscheid van Annahes Odink als cantor. Meer informatie over deze laatste twee activiteiten leest u in de komende nieuwsbrieven. Er is goed nieuws vanuit de diaconie. 
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 
21 augustus: tiende zondag van de zomer 
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
Op zondag 21 augustus zal er weer een kinderdienst zijn tijdens de kerkdienst. De leiding is in handen van Anja Bouw samen met Lisa Bouw. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in augustus kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse, tel. 033 2535288.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de ZWO, Nacht zonder Dak en voor de Kinderdienst.  De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: ZWO voor Nacht zonder Dakzvo
Op 21 augustus mag de ZWO opnieuw een collecte invullen. We willen met deze collecte graag aansluiten bij de activiteit van Nacht Zonder Dak. Nacht Zonder Dak vraagt aandacht voor kinderen die ergens in de wereld zonder een dak boven hun hoofd moeten slapen. Naast de bewustwording van deze situatie, willen we ook de jongeren die meedoen vragen om een goed doel te steunen. Dit goede doel bestaat uit het opzetten van een model-boerderij bij Queen of Peace in Uganda om zo de gemeenschap verder te versterken. 
Sponsoring voor Ugandese families
De organisatie QoP staat voor het ontwikkelen van de arme gemeenschap in het district Mpigi in Uganda. QoP heeft de afgelopen jaren een middelbare school gesticht om zo de jongeren in de gemeenschap de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen en de armoede te ontgroeien. Wij willen met Nacht Zonder Dak enkele gezinnen binnen de gemeenschap ‘versterken’ door te investeren in hun toekomst. De landbouwleraar van QoP gaat met enkele gezinnen investeren in de verzorging van koeien en kippen. Door de gezinnen een koe of kippen te geven, kunnen ze de melk en de kippen (voor het vlees) verkopen. Het inkomen dat ze hiermee verdienen, kunnen ze gebruiken om hun eigen leefomstandigheden, zoals eten, wonen en gezondheid te verbeteren. Zo krijgen de jongeren binnen het gezin de kans om naar school te gaan en hoeven ze niet op het land te werken voor inkomen voor de rest van het gezin. 
 
Bij de tweede collecte: Kinderdienst
kinderdienst Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er op zondag een gedeeltelijke eigen dienst waarbij een klein groepje bevlogen vrijwilligers de   kinderen verhalen vertelt en met hen tekent en knutselt zodat het Woord ook voor de kinderen gaat leven. Met uw gift zijn en blijven er   mogelijkheden om materiaal van Kind op Zondag te gebruiken en knutselspulletjes op voorraad te houden.
 
 We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35   t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, ZWO, Nacht zonder Dak, Kinderdienst of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemunten Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Diaken
Graag willen wij via deze weg kenbaar maken dat Jan Willem van Bree deel wil uitmaken van het College van diakenen.
Indien er vanuit de gemeente geen gegronde bezwaren volgen, wordt Jan Willem van Bree op zondag 
11 september 2022 bevestigd in het ambt van diaken. Eventuele bezwaren kunt u tot uiterlijk vrijdag 2 september a.s. kenbaar maken bij de voorzitter van de kerkenraad, Eunice van Zomeren.
 
Meedoen aan de musical Kaïn, Kom je ook nog aan boord?
kain musicalAls je van zingen houdt, dan ben je van harte welkom om nog in te stromen in het koor van de musical ‘Kaïn, zwerver in de oerverhalen’. Maandag beginnen we weer met repeteren. We hebben voldoende spelers om het stuk uit te kunnen voeren, maar…. een paar extra tenoren en alten zijn meer dan welkom. Kijk op www.musicalhoevelaken.nl of kom maandagavond a.s. kijken en misschien wel even meezingen.
We repeteren elke week met een enthousiaste groep aan de totstandkoming van de musical. Thuis oefen je met muziekbestanden. Maandag 22 augustus is echt de allerlaatste mogelijkheid om je nog op te geven. Het uitvoeringsweekend is op 11 en 12 februari 2023 en daaraan meedoen, is echt een belevenis om nooit meer te vergeten. Voor vragen, informatie of om je op te geven, neem gerust contact op met Nel Stoffelsen op nelstoffelsen@kpnmail.nl of tel 06 25316748. 
ark noach
De Eshoftuin
bos bloemen (door Janny Dammingh)
 Het is volop oogsttijd.
 Groenten, bloemen en kruiden, het is er weer volop in de tuin. Het is droog, we pompen water omhoog om nog wat te redden. Het is genieten   aan de Veenwal. Kom gerust op woensdag- en zaterdagochtend kijken en neem wat van de aanwezige verse groenten, kruiden en bloemen   mee. Wij zijn dan aan het wieden, plukken, verpoten, zaaien etc. 
 Tijd voor een praatje is er altijd, zeker na 11 uur. 
 
augurkenElke woensdag- en zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom. Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20 RABO 0302 2062 99 o.v.v. donatie Eshoftuin.
 
Agenda
ma. 22 augustus, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
wo. 24 augustus, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 24 augustus, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 26 augustus. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 25 augustus 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586