Diensten

zondag 02 april 10:00 uur
ds. Rob Visser, Rhenen/Palmzondag

Collecten: Stichting Moederzorg en Paas- en doopkaarsen

19:00 uur
vesperteam

Collecte: Hospice Nijkerk

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 36 – 9 september 2022
 
Beste mensen, 
 
We namen afscheid van onze cantrix Annahes. In deze nieuwsbrief vindt u de teksten van de uitzwaailiederen.
Op 18 september is er weer een jeugd-doe-dienst, waarvoor de kinderen en hun ouders van harte worden uitgenodigd en u vindt een verslagje van de Nacht zonder dak. Ook is er aandacht  voor het overlijden van Adri Maat. Tot slot stelt Jan Willem van Bree zich voor. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
11 september: dertiende zondag van de zomer – bevestiging van ambtsdragers
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
Op zondag 11 september zal er weer kinderdienst zijn. De leiding is in handen van Lieske Duim. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in september kunt u hiervoor contact opnemen met Henry Westein op tel. 06 54360892.
 
Bloemen 
Op dit moment is er nog geen bestemming voor de bloemen. Mocht u iemand weten, dan kunt u dat voor de dienst melden bij de dienstdoende ambtsdrager. 
 
Overlijden Adri Maat
Afgelopen dinsdag is Adri Maat overleden 
Wie het afscheid van Adri wil bijwonen, kan dat doen op dinsdag 13 september om 19.30 uur in de avondwake, of op woensdag 14 september om 11.00 uur in de afscheidsdienst. Beide vinden plaats in het Pauluscentrum. Adri zal op 14 september om 13.30 uur worden begraven op de begraafplaats van Soest.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en voor BRIES (voorheen Vorming & Toerusting). De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
diakonieBij de eerste collecte: Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; voor mensen dichtbij, die het (financieel) moeilijk hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms zelfs hard nodig. 
  
Bij de tweede collecte: BRIES (voorheen Vorming & Toerusting). bries
De commissie BRIES bestaat uit leden van 'de Eshof' en de St. Paulusgeloofs-gemeenschap. Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden van gespreksgroepen en thema-avonden.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Eigen diaconie, BRIES of  Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemuntenCollectemunten
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnengroene kerk kl te vervangen voor collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
 
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
 kliederkerk
18 September 
2e Jeugd-Doe-Dienst!
Een Nieuw Begin
 
Tijdens startzondag is er ook een dienst die speciaal voor de jeugd is gemaakt, niet zittend op een stoel maar lekker bezig zijn. We hebben weer leuke workshops voorbereid die alles te maken hebben met ‘een nieuw begin’. Zo was de Schepping een (nieuw) begin en ook de Regenboog. We verklappen niet alles, maar het wordt een kleurrijk en creatief programma!
 
We beginnen net als de kerk om 10.00 uur in de Eshof met een eigen kids-programma, bedoeld voor het hele gezin. Aan ouders en grootouders de keuze of ze naar de kerkdienst of het kids-programma gaan. De kids zijn in de andere ruimtes van de Eshof of buiten aan de gang met een leuke / uitdagende opdracht!
 
Na de Jeugd-Doe-Dienst mag je nog gezellig blijven om mee te doen met ons sport&spel programma en als afsluiting wat lekkers te eten. We gaan voetballen, volleyballen, met water spelen en krijten, net wat je wilt. Als afsluiting hebben we om 12 uur een heerlijke kids-proof-BBQ-lunch.
 
Dit laat je niet aan je voorbijgaan toch? Kom je ook?
 
Nacht zonder Dak 2022
Hutten bouwen, sport & spel, tijd voor bezinning, pannenkoeken eten, speurtocht, marshmallows roosteren en daarna nog heel even de ogen dicht . Dat was Nacht zonder Dak 2022! En dankzij de inzet van 30 enthousiaste deelnemers is er een prachtig bedrag van € 2.027,20 opgehaald voor hulpbehoevende kinderen en hun gezinnen van de Queen of Peace school in Oeganda. Bedankt aan alle vrijwilligers, ouders, kinderen en donateurs voor hun inzet. Hopelijk tot volgend jaar namens de organisatie, 
Gerwin Duine, Marco Kruijsbergen, Harm Bouta, Annika van Oosterom, Irene van Vliet en Annemarie van der Meulen
 
Afwezigheid Ellie Boot
Van 19 september tot en met 9 oktober heeft Ellie vakantie. Nel is in deze periode bereid om, als dat noodzakelijk is, contact op te nemen met een van de predikanten in de regio. Naast Mieke Groen zijn Adriaan Plantinga, Atzo Nicolai, Jan Esveldt en Philip Spaa bereid om in noodsituaties in te springen. Nel is te bereiken via e-mail (nel.stoffelsen@kpnmail.nl) of telefoon 06 25316748.
 
Agenda
ma. 12 september, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
wo. 14 september, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 14 september, 20.00 uur: Repetitie Cantorij
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 9 september. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 8 september 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
 06 25316748