Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 42 – 21 oktober 2022
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u een eenmalige oproep voor sponsoring van de musicalproductie Kaïn. Verder leest u een persoonlijk bericht van Coralien Toom en we vragen uw aandacht voor de bijeenkomst op 2 november, Allerzielen.   
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 
 
23 oktober: zesde zondag van de herfst
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst is op 30 oktober. De leiding zal in handen zijn van Richard van de Kamp. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in oktober kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar op tel. 033 2534038.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Onderhoud van het gebouw. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’.   
 
stichting hulpdienst hoevelaken Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken
 De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke   instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen   beroep doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar. 
 De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.
 
eshof gebouw 02Bij de tweede collecte: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen graag zo houden. De kosten worden flink in de hand gehouden door veel vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud wordt tijdig uitgevoerd zodat we ook de komende jaren een mooi en veilig Godshuis hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als  ‘Groene kerk’ voor duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt!
 
Nieuw doel collectedoos ‘kinderen voor kinderen’
Sinds 18 september sparen de kinderen voor een nieuw doel met de doos ‘kinderen voor kinderen’: stichting ‘Naar school in Haïti’. Zie voor een uitgebreide beschrijving de nieuwsbrief van 16 september. 
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen voor collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
 
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
2 november Allerzielen
Op 2 november zullen we net als andere jaren kaarsjes naar de graven op de Algemene Begraafplaats kunnen brengen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het uitvaartcentrum bij de begraafplaats. Vanaf 19.45 uur kunt u naar binnen.
We zijn dan een korte tijd samen in het gebouw, waar de namen zullen worden voorgelezen van mensen die overleden zijn en aan wie we willen denken. Ieder kan bij binnenkomst een naam op een kaartje schrijven. We gedenken wie ons lief zijn en we luisteren naar muziek. Daarna lopen we met brandende kaarsen naar de graven. Wil je iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je de kaars op het strooiveld neerzetten. Of op een andere plek die je mooi vindt.
 
Sponsoractie Musical Kaïn 
(door Nel Stoffelsen als producent van de musical)
 
sponsoractie worstpakket Er wordt volop gerepeteerd voor de musical Kaïn, die op 11 en 12 februari 2023 in de Eshof wordt opgevoerd.
 Om de productie mogelijk te maken is veel geld nodig. We weten allemaal dat alles duurder is geworden de afgelopen   maanden. Zo lopen we ook aan tegen hogere kosten, bijv. van bouwmaterialen, van licht- en geluidsapparatuur.  Die kosten   willen  we bewust niet dekken door de ticketprijs te verhogen.  Het zou jammer zijn als dat een reden zou zijn voor mensen   om  niet te komen. We gunnen iedereen een mooie voorstelling in ons ‘Eshof-theater’. 
 
 Daarom willen we eenmalig een sponsoractie onder uw aandacht brengen.
 Onze sponsorzoekers Hans van Eck en Wilma de Lange kregen een mooie aanbieding van Marktslagerij Van der Tol.
 Ze kunnen bij hen worstpakketten afnemen voor € 5,- per stuk. De verkoopprijs is € 10,-. Elk verkocht pakket levert dus € 5,-  aan sponsorgeld op.      
 
kain musical 02Het aantal pakketten kan vóór 31 oktober bij het sponsorteam worden gemeld. Op 7 november zijn dan alle pakketten leverbaar. De contactgegevens leest u in het kader hiernaast. Van Hans en Wilma hoort u dan hoe er betaald kan worden en op welk moment en waar de pakketten opgehaald kunnen worden. Wellicht is er zelfs een mogelijkheid dat het thuisbezorgd wordt.  
Kortom: Doet u mee? Wilt u deze actie onder de aandacht brengen van uw familie/vrienden/kennissen?
En mocht u zich niet prettig voelen bij het kopen/eten van al die worst, dan is er altijd de mogelijkheid om ‘gewoon’ een geldbedrag te (laten) overmaken.  Zie de oproep in het aparte kader.
 
Alvast heel erg bedankt namens de hele spelersgroep  van de musical Kaïn. Kijk voor meer inhoudelijke informatie over de musical in de Rondom van november of op www.musicalhoevelaken.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda
za. 22 oktober, 10.00 uur: Bijeenkomst geluidsgroep, de Eshof
wo. 26 oktober, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 26 oktober, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 27 oktober, 20.00 uur: Kleine kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 28 oktober. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 27 oktober 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748