Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Nieuwsbrief nr. 43 – 28 oktober 2022                                               

Beste mensen,

Zondag is het Allerheiligen en worden de gestorvenen herdacht. Op 2 november is het Allerzielen en is er een bijeenkomst in het uitvaartcentrum bij de begraafplaats en kunnen aansluitend kaarsen bij de graven/urnennissen worden gezet  Binnenkort wordt een cursus Pastoraat georganiseerd. Opgeven kan nog. 

Live en achteraf audio
en video 
  

30 oktober: Allerheiligen, gedachtenis van de gestorvenen

De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.                                                                                                                             

voorbedenVoorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.

Kinderdienst

Op 30 oktober is er een kinderdienst tijdens de kerkdienst. De leiding zal in handen zijn van Richard van de Kamp. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.                                                                                            

Autodienst

Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in oktober kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar op tel. 033 2534038.

Kaarten

Er zijn deze week geen kaarten om te tekenen.

Dank

Bij de nieuwsbriefredactie kwam onderstaand bericht binnen:

Veel dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die we mochten ontvangen, na het overlijden van mijn lieve man Ype Schreiber. Het heeft ons getroffen en is tot steun geweest.

Dineke Schreiber, kinderen en kleinkinderen.

Collectes

De collectes zijn voor het Hospice Nijkerk en het Pastoraat. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’.   

Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerkhospice

Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom. 

pastoraat 2 Bij de tweede collecte: Pastoraat

 Het Pastoraal Team bestaat uit wijkouderlingen, jeugdouderling(en), pastoraal medewerkers en onze predikant. In samenwerking   met diakenen en contactpersonen vervult men de pastorale zorg voor de gehele gemeente. Met uw steun is het mogelijk dat ons   pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig in overleg ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan volgen.

 

Nieuw doel collectedoos ‘kinderen voor kinderen’

Sinds 18 september sparen de kinderen voor een nieuw doel met de doos ‘kinderen voor kinderen’: stichting ‘Naar school in Haïti’. Zie voor een uitgebreide beschrijving de nieuwsbrief van 16 september.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, het Hospice Nijkerk, het Pastoraat of stichting ‘Naar school in Haïti’.

collectemunten Collectemunten

groene kerkMet het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen voor collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.

Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022. 

 

2 november Allerzielen

Op 2 november zullen we net als andere jaren kaarsjes naar de graven op de Algemene Begraafplaats kunnen brengen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het uitvaartcentrum bij de begraafplaats. Vanaf 19.45 uur kunt u naar binnen. We zijn dan een korte tijd samen in het gebouw, waar de namen zullen worden voorgelezen van mensen die overleden zijn en aan wie we willen denken. Ieder kan bij binnenkomst een naam op een kaartje schrijven. We gedenken wie ons lief zijn en we luisteren naar muziek. Daarna lopen we met brandende kaarsen naar de graven. Wil je iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je de kaars op het strooiveld neerzetten. Of op een andere plek die je mooi vindt.

Na afloop is er koffie en thee in het uitvaartcentrum.

Kanselruil op 6 november

Op 6 november vieren we de gedenkdag van Willibrord, ‘apostel van de Lage Landen’. Dat doen we sinds jaar en dag met een kanselruil: een voorganger van onze rooms-katholieke buren komt naar de Eshof, terwijl onze predikant naar het Pauluscentrum gaat. Op 6 november zal Ben Piepers onze voorganger zijn.

Cursus Pastoraatcurses pastoraat

In de komende weken bieden we een korte cursus aan rond het voeren van pastorale gesprekken.

In de Rondom van november kunt u er meer over lezen.

De cursus is niet alleen voor leden van het Pastoraal Team en contactpersonen maar zeker ook voor gemeenteleden die hier belangstelling voor hebben. Tenslotte is pastoraat een taak voor iedereen.

Agenda

za. 29 oktober, 13.00 uur: Werkgroep Liturgische Vormgeving, de Eshof

ma. 31 oktober, 20.00 uur: Repetitie Kaïn, de Eshof

wo. 2 november, 14.00 uur: Bloeidaalgroep, plaats nog nader te bepalen

wo. 2 november, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof

wo. 2 november, 20.00 uur: Allerzielen, Uitvaartcentrum Weldam

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 4 november. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 3 november 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Ik wens u allen een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Berends, 033 2987586